Spesialpedagogikk nr. 3, 2022

Denne utgaven hadde utgivelse 27. mai

Der kan du lese om:

Skolen som regulerende miljø: Artikkel av Kristine Finsæther.

Auditiv lytting og læring: Artikkel av Margrethe Sylthe om hvordan man kan benytte auditiv lytting i undervisning for alle barn, men især for barn med synshemming.

Rom for menneske – rom for rom: en reportasjefortelling av Astrid Rødølen fra et museumsbesøk på Kube i Ålesund med en gruppe ungdomsskoleelever fra en forsterket avdeling.

Gode skoleoverganger for barn med hjelpemidler: Artikkel av Ann Mette Rekkedal, Sissel Moen, Astrid Vikingsen Fauske. Trine Lilleby og Anne Marit Arnegaard.

Reflekterende team som veiledningsverktøy i spesialpedagogisk arbeid: Artikkel

av Roger Sträng og Dag Sørmo.

Arbeidsmodell for systemretting av sakkyndighetsarbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste – en første utprøving: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Joachim Kolsnes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til å abonnere på Spesialpedagogikk kan du klikke på denne lenken: Abonner på Spesialpedagogikk (utdanningsnytt.no)

Powered by Labrador CMS