Mona Fagerås (SV)

– Gratis SFO er verdt prisen

SV vil ha gratis skolefritidsordning som neste velferdsreform. Marsjordre nummer én til en rødgrønn regjering er å redusere andelen ukvalifiserte lærere.

– Hvilken utdanningspolitisk sak er den viktigste dere går til valg på?

– At alle barn skal få være med på leken. Sist SV satt i regjering, gjennomførte vi den siste store velferdsreformen i Norge: barnehageløftet. Nå er det på tide med en ny velferdsreform, så vi går til valg på gratis SFO, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti.

Utdanningsnytt har spurt representanter for partiene om hva som er deres viktigste utdanningspolitiske saker i årets valgkamp.

Alle intervjuene finner du her.

Nederst i saken finner du også punkter fra partienes partiprogram.

Fagerås viser til at en tredjedel av dem som ikke har barna i SFO, oppgir at prisen er årsaken.

– Ingen barn skal holdes utenfor SFO på grunn av foreldrenes lommebok.

– Og hvor mye vil det koste?

– Det blir ikke billig, men vi mener det er verdt prisen. Ifølge Kunnskapsdepartementet vil gratis halvdagsplass for alle førsteklassinger koste 1,2 milliarder kroner i året, noe vi ser for oss blir første fase. Så vil eventuelle regjeringsforhandlinger avgjøre om vi får det til.

Det nytter ikke at halve lærerstanden er professorer hvis den andre halvparten ikke har utdanning i det hele tatt. Mona Fagerås

– Hvordan vil ansatte i skoler og barnehager merke det hvis dere får regjeringsmakt?

– Vi ønsker å øke bemanningen både i barne­hage og SFO, og vi vil ha konkrete tiltak mot lærermangelen i norsk skole. Vi må redusere andelen ufaglærte lærere, og det blir marsjordre nummer én til en ny rødgrønn regjering.

– Den sittende regjeringen har satset hardt på etter- og videreutdanning og har vel fått til mye der?

– Vi ønsker etter- og videreutdanning velkommen, men det nytter ikke at halve lærerstanden er professorer hvis den andre halvparten ikke har utdanning i det hele tatt. Vi må sikre en kvalifisert lærer til alle barn.

– Dere vil ha bort karakterer i ungdomsskolen. Hvorfor?

– Bakgrunnen for det er SVs læringssyn. Karakterpresset i norsk skole gir ikke elevene den indre motivasjonen for læring som vi ønsker. Derfor vil vi ha forsøk med karakterfri skole.

– Dere frykter ikke et koseskole-stempel igjen?

– Jeg er sikker på at noen kommer til å prøve på det, men vi står veldig solid i våre ønsker om å fornye norsk skole. Vi er særlig opptatt av en mer variert og praktisk skole. Flere og flere ser at vi har fått for mye av den teoritunge, stillesittende skolen, noe Ludvigsen-utvalget også påpekte. Jeg tror pendelen er i ferd med å svinge i retning av mer praktisk og variert undervisning, noe som blir bekreftet i fagfornyelsen. Vi så på denne som en seier på mange måter.

Fra partiprogrammet:

 • Sikre 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere.
 • Sørge for at individuelle ferdighetsmål og krav om kartlegging av barns ferdigheter ikke får innpass i barnehagens styringsdokumenter.
 • Gjøre skolefritidsordningen (SFO) gratis.
 • Arbeide for at alle elever undervises av lærere med godkjent lærerutdanning.
 • Erstatte hjemmelekser med skolelekser.
 • Forsøk med karakterfri 8. klasse. Fjerne karakterer i ungdomsskolen.
 • Erstatte eksamen med alternative vurderingsformer.
 • Skoler som har fått statlig godkjenning, kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering.
 • Sikre fylkeskommunens rett til å vedta egne opptakssystemer for videregående opplæring.
 • På sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr. lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr. lærer på studiespesialiserende.
 • Fjerne fraværsgrensen.
 • Lovfeste rett til læreplass til alle.
 • Endringer i kompetansekrav for lærere skal ikke ha tilbakevirkende kraft for lærere med godkjent lærerutdanning.
 • Fjerne kravet om karakter 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.
 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes.
 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen for nyutdannede lærere. Utvide ordningen til SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole.
 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.
 • Stanse utbyggingen av nye kommersielle barnehager.
Powered by Labrador CMS