Annonse

Søk

treff på ""Bjørn Høvik""

 • Utdanning 03 2012.pdf

  Publisert: 31.05.2017

  Emner:


 • «Barn har begrenset mulighet til å utvikle nok forståelse og empati til å unnlate å mobbe»

  Publisert: 26.01.2016

  De gamle byskolenes skolegårder var relativt oversiktlige. Fra sitt kontor kunne rektor følge med i det meste som foregikk i friminuttene. Følg Utdanning på Facebook og Twitter Derfor hendte det stemmen hans gjallet over høyttaleranlegget med klar beskjed til han med den røde lua om øyeblikkelig...


 • Jeg nektet å fjerne innlegg, og ble fjernet fra Arbeidstids-forhandlingene

  Publisert: 17.12.2014

  Min person er uinteressant i denne sammenhengen, men ytringene som må ha forårsaket utestengningen bør kanskje ses nærmere på med tanke på hva som bør være tillatt å debattere blant medlemmer i Utdanningsforbundet? Vi lever i et gjennomprofesjonalisert samfunn. Det har muligens sine fordeler, men...


 • Felles medlemsskap verre enn noen gang

  Publisert: 13.02.2014

  Et sentralt punkt i kravene til KS er at rektorene skal ha styringsrett over lærernes arbeidstid. Det betyr enda mer enn tidligere å gjøre rektorene til KS' forlengede arm. Fra før har vi  måttet svelge rektorenes budsjett-  og ansettelsesansvar og sentrale medvirkning i lønnsspørsmål....


 • Hvorfor tier så mange lærere om det selvsagte?

  Publisert: 20.01.2014

  Det er naturligvis bra at den norske skolen krever at lærerne er elevvennlige og viser en stor grad av tillit til elevene på de fleste områder. Det er likevel ikke det samme som å behandle elever ut fra troen på at samtlige har evner og selvdisiplin til selv å finne fram til relevant læringsstoff, sette seg inn i...


 • Er samfunnets aksept av elevvold og lærersjikanering ris til egen bak?

  Publisert: 31.10.2013

  Den norske skolen sliter med alvorlige problemer når det gjelder rekruttering av lærere. For potensielle lærerrekrutter vet selvfølgelig en del om hvordan skolehverdagen kan bli for dem. Dette er en kommentar til hovedsaken i Utdanning 17/2013 om elever som [LENKE] I noen tiår nå har pedagogiske trendsettere og...


 • Er samfunnets aksept av elevvold og lærersjikanering ris til egen bak?

  Publisert: 18.10.2013

  Er det god opplæring til videre samfunnsliv at en elev kan skryte av å ha blitt frikjent av fylkesmannen for å ha slått sin kvinnelige lærer i magen og kalt henne "di feite hurpa"? I noen tiår nå har pedagogiske trendsettere og politiske myndigheter tillagt unge mennesker større evner til å...


 • Myten om den gode klasseleder

  Publisert: 11.06.2013

  God klasseledelse har de seneste årene blitt et slags mantra, ikke minst fra kunnskapsministerens side. Problemet er imidlertid hva man legger i begrepet. Dette er en kommentar til innspillet fra Hege Busterud som skriver om en markant økning av henvisninger til PPT. Mye viktig og riktig i teksten til Hege Busterud. Det er svært...


 • Grenseløs læring

  Publisert: 01.03.2013

  Forskning.no har en meget interessant artikkel basert på Ingunn Marie Eriksens doktoravhandling om forholdet mellom etnisk norske og innvandrerjenter på en videregående skole i Oslo øst. Artikkelen tar opp flere viktige temaer, ikke minst farene ved det som i artikkelen kalles "Grenseløs læring". Jeg...


 • Forskjellsskolens foreskrevne forutsetninger

  Publisert: 09.01.2012

  Fram til 70-80-tallet hadde begrepet enhetsskole en sentral plass i norsk utdanningspolitikk. Det betydde ikke, som noen stadig hevder, at elevene skulle bli like, men at skolen etter beste evne skulle søke å kompensere for de forskjeller eleven møtte skolen med, enten det gjaldt evner eller sosioøkonomiske hjemmeforhold. Siden...


Annonse
Annonse