Unødvendig kjøring fører til at det er mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk. Illustrasjonsfoto: Paal Svendsen.
Unødvendig kjøring fører til at det er mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk. Illustrasjonsfoto: Paal Svendsen.

Trygg Trafikk: Foreldre kan gjøre skoleveien tryggere om de ikke kjører

Foreldre gjør skoleveien tryggere om de ikke kjører barna, mener Trygg Trafikk som anbefaler at det lages trygge «hjertesoner» rundt skolene.

Omtrent 60.000 førsteklassinger skal i disse dager ut på skoleveien for første gang. Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å la barna gå eller sykle for å gjøre skoleveien tryggere.

– Unødvendig kjøring til skolene er et økende problem for mange skoler. Selv om det er gjort i beste mening fra foreldrenes side, fører kjøringen heller til at det er mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk anbefaler å lage en «hjertesone» rundt skolene. Det betyr en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Følgegrupper

Andre trafikksikkerhetstiltak for skoleveien kan være at foreldre danner følgegrupper, at man legger til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder.

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

Syklistenes Landsforening (SLF) oppfordrer foreldre til å sykle til skolen sammen med barna.

Sykle med barna

Foreningen har utarbeidet råd til foreldre som skal trene opp ferdighetene ved skolestart. Organisasjonen mener det er viktig at barnet mestrer sykkelen skikkelig før man skal begynne å sykle til skolen.

Dessuten bør man bli godt kjent med skoleveien. Mange steder vil det være nødvendig og god øving å sykle sammen med en voksen det første eller de første årene på skolen.

SLF peker på at det å sykle i trafikken er en for krevende oppgave for små barn. I begynnelsen er det derfor viktig at foreldre sykler med og gir beskjed om når det er viktig å se seg for, bremse eller stoppe.

Powered by Labrador CMS