Lærere har en juridisk plikt til å undervise om seksualisert vold, meiner Beate Goldschmidt-Gjerløw ved Universitetet i Agder. (Illustrasjonsfoto: Erik Sundt)

- Lærere snakker ikke om seksuell vold

Læreplanen i samfunnsfag er tvetydig når det gjelder ansvar for å undervise om seksualisert vold. Mange lærere gjør det ikke.

Publisert

Det er, ifølge forskning.no, blant konklusjonene til stipendiat Beate Goldschmidt-Gjerløw ved Universitetet i Agder.

I fjor intervjuet hun 64 samfunnsfaglærere i videregående skole om undervisning om seksualisert vold. Svært mange sa at de ikke i det hele tatt eller bare i svært liten gras snakka med elevene om det. I tillegg er temaet lite tatt opp i lærebøkene.

Læreplanen nevner begrepet overgrep, men ikke seksuelle overgrep.

Likevel meier Beate Goldschmidt-Gjerløw at lærerne har et juridisk ansvar for å ta dette opp i undervisninga:

– Lærere skal undervise i tråd med FNs barnekonvensjon. Barn må kunne kjenne til rettighetene sine for å kunne beskyttes mot vold og overgrep. Men da må det snakkes om det, sier hun til forskning.no

Hvor stor del av elevgruppa som har opplevd seksuelle overgrep er usikkert. En studie fra 2016 tyder ifølge forskning.no på at det kan være så mange som en tredjedel.

75 prosent av disse overgrepene ble begått av en person som var kjent for offeret.

Les saka her: https://forskning.no/vold/laerere-ma-snakke-med-elevene-om-seksuelle-overgrep-mener-forsker/1355842

Powered by Labrador CMS