Barns rettigheter i livssynsskoler må komme tydeligere fram, mener regjeringen. (Foto: Tom-Egil Jensen)
Barns rettigheter i livssynsskoler må komme tydeligere fram, mener regjeringen. (Foto: Tom-Egil Jensen)

Truer med å ta statstilskuddet fra livssynsskoler

Trossamfunn som bryter norsk lov i sine undervisningsinstitusjoner kan miste statlig tilskudd.

Publisert

I forslag til ny lov om tros- og livssynslov vil regjeringen at vilkåra for at livs- og trossamfunn skal få statsstøtte skal bli klarere og noe mer omfattende. Det er avisa Vårt Land som tar opp dette.

- Barns rettigheter blir særlig løftet fram. Mottakere av offentlige tilskudd skal ivareta barns rettigheter, og dette er noe fylkesmennene også skal ha tilsyn med, sier statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne-og familiedepartementet til avisa.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim er ikke fornøyd.

I 2018 støtta han et forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om at tilsyn og åpenhet skulle være et krav til koranskoler og skoler til trossamfunn for å få statstøtte. Med å støtte forslaget sikra han flertall.

- Stortingsvedtaket er for aktiv kontroll av koranskoler. Men lovforslaget sier at fylkesmannen skal gripe inn dersom de blir klar over lovbrudd og overtredelser. Det skulle jo bare mangle, sier Helgheim til Vårt Land.

Powered by Labrador CMS