– Vi må påse at det ikke blir for få aktører i barnehagesektoren. Mangfold er viktig, sier Kent Gudmundsen (H), nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Marianne Ruud
– Vi må påse at det ikke blir for få aktører i barnehagesektoren. Mangfold er viktig, sier Kent Gudmundsen (H), nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Marianne Ruud

Politisk bekymring for barnehagemangfoldet

Utdanningspolitikere fra Høyre og KrF er bekymra for at private barnehager samles på få eiere.

Publisert

Barnehagekjeden Læringsverkstedet har, ifølge Dagens Næringsliv, kjøpt 20 nye barnehager i år, 35 barnehager i 2017 og 50 barnehager i 2016. Nå består bedriften av 200 barnehager.

– Fra politisk hold blir det ofte understreka at mangfoldig barnehagesektor er viktig. Er det da problematisk at de store barnehagekjedene kjøper opp stadig flere barnehager?

 

– Trygg og forutsigbar drift

– Vi må påse at det ikke blir for få aktører i barnehagesektoren. Mangfold er viktig, sier Kent Gudmundsen (H), nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, til Utdanning.

– I Kristelig Folkeparti er vi oppriktig bekymra over dette. En mangfoldig barnehagestruktur betyr at de små og ideelle barnehagene er godt representert, sier Hans Fredrik Grøvan i samme stortingskomité.

– Kan det at de store kjedene samler stadig flere barnehager, bli et argument mot privat barnehagedrift generelt, siden mangfoldet krymper?

– Det er å dra det vel langt. Men vi ser fram til den gjennomgangen av finansieringssystemet for de private barnehagene som regjeringen nå arbeider med. Vi legger til grunn at små og ideelle barnehager skal ha en trygg og forutsigbar drift, sier Grøvan.

Han sikter til arbeidet med et forslag til endringer i regelverket for private barnehager. Det er planlagt at det våren 2019 skal sendes en plan for endringer ut på høring. Forslaget er ennå ikke ferdig.

Også Gudmundsen ser fram til å få forslaget på bordet:

– Utredningene forslaget vil bygge på, kommer til å si mye om hvordan vi bør fortsette å arbeide politisk med dette, sier han.

 

Overskuddet tilsvarer to uker lønn

– Er det problematisk at Læringsverkstedet har hatt et overskudd på 102 millioner så langt i år?

– Ikke nødvendigvis. Det viktige er kvaliteten på tilbudet. Vi krever at kommunene skal ha rundt fire prosent overskudd på sin drift. Det er for at de skal kunne sikre kvalitet over tid, også ved for eksempel uforutsette utgifter. Overskuddet for Læringsverkstedet er på 3,6 prosent, sier Gudmundsen.

– Jeg må vite mer om talla for å vurdere det. Det er viktig at de private barnehagene har avsatt penger til faglig oppdatering av de ansatte og vedlikehold av bygninger, slik at dette ikke må tas av driftsmidlene, sier Hans Fredrik Grøvan.

Overfor NTB sier Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet at overskuddet i selskapet tilsvarer to uker med lønn til de 6000 ansatte.

Leder for Utdanningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, Fremskrittspartiet, sier til Dagens Næringsliv at han ikke ser noe galt i at slike aktører klarer å tjene penger.