Odd Arild Viste, ansvarlig for barnehage i lokalstyret til Utdanningsforbundet i Bergen. Foto: Utdanning
Odd Arild Viste, ansvarlig for barnehage i lokalstyret til Utdanningsforbundet i Bergen. Foto: Utdanning

– UDF blandet seg i PBL-strid

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet får kritikk etter at han ba medlemmer om å ta side i en intern diskusjon i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Publisert

Odd Arild Viste, ansvarlig for barnehage i lokalstyret til Utdanningsforbundet i Bergen, er blitt kritisert for å sende ut en mail med oppfordring om å støtte den ene siden i en intern strid i Private Barnehagers Landsforbund.

 

 

Må avgjøres demokratisk

Foran PBL sitt landsmøte i mai, har noen medlemmer startet «Aksjonen for enkeltstående barnehagers stemmerett.» Det var denne aksjonsgruppa Utdanningsforbundets tillitsvalgte ba om støtte til.  

– Jeg reagerer på det jeg oppfatter som utidig innblanding fra Utdanningsforbundet før landsmøtet i PBL, og en innblanding i en demokratisk prosess, sier Børge Lindkvist til nettstedet Barnehage.no. Lindkvist er styrer i en privat barnehage, og han mottok en e-post fra en tillitsvalgt i Utdanningsforbundet med oppfordring om å skrive under på en kronikk om Aksjonen for enkeltstående barnehagers stemmerett.

– Men nå er jo temaet meldt inn som forslag til endring av vedtekter, og da er det en diskusjon som må tas på den rette arenaen – og avgjøres demokratisk. Folk står fritt til å tenke og mene det de vil, men når et opprop som dette kommer fra Utdanningsforbundet, blir det feil, sier Lindkvist til Barnehage.no.

 

Strid om stemmerett

27. og 28. mai arrangeres PBLs landsmøte på Gardermoen. Noen få store barnehageeiere har flertallsmakt på landsmøtene i Private barnehagers landsforbund. Det vil en ny aksjonsgruppe ha slutt på, og Utdanning har tidligere omtalt stemmerettsaksjonen.

På forrige landsmøte i PBL var det rundt 300 personer i salen. Ni av dem satt med over halvparten av stemmene. Eierne av de store barnehagekjedene satt med andre ord med flertallsmakt, hvis de stemte sammen. Det til tross for at flertallet av medlemmene i PBL er enkeltstående barnehager. Disse utgjør over 60 prosent av medlemsmassen.

– Men å få til en vedtektsendring er ikke lett fordi det krever to tredjedels flertall på landsmøtet, sier Bente Seierstad, daglig leder i den foreldreeide barnehagen Trollsteinen i Larvik. Hun er en av de seks lederne av den nystartede Aksjonen for enkeltstående barnehager.

 

Gjorde det spontant

Utdanning har forsøkt å få en kommentar fra Odd Arild Viste, men er blitt henvist til lokallagsleder i Bergen, Bente Ingeborg Myrtveit. Myrtveit har ikke svart på Utdannings forespørsler.

Royne Berget er en av dem som styrer aksjonsgruppa, og det var han som sendte den omstridte forespørselen.

– Det var muligens rett og slett lite gjennomtenkt. Vi hadde et mål om å mobilisere flest mulig rundt om i landet til å skrive under den aktuelle kronikken, og jeg kjenner en del personer som er tilknyttet Utdanningsforbundet rundt om i landet. De var derfor også blant dem jeg kontaktet for å høre om de kunne spre dette, sier Berget.

Han sier han var i kontakt med fem-seks personer som er tilknyttet Utdanningsforbundet via Messenger, men det var kun fra Bergen han fikk en tilbakemelding.

– Dette var noe jeg gjorde spontant i forbindelse med at jeg kontaktet mange jeg kjente, og det var ene og alene mitt initiativ, sier Berget.

– I ettertid ser du kanskje at dette blir sett på som ugreit?

– Ja, når det kommer en slik reaksjon fra noen som har oppfattet det på den måten. Jeg må ta på min kappe at dette kanskje ikke var så lurt. Jeg føler nok mest på det at jeg har satt personer i Utdanningsforbundet i en vanskelig situasjon. Det var absolutt ikke min intensjon, sier Berget.

Han sier de nå har valgt å gå gjennom de åpne medlemslistene fra PBL for å finne de enkeltstående barnehagene de ønsker å mobilisere før landsmøtet. Til uka vil de sende ut en e-post til samtlige i et forsøk på å mobilisere disse til å møte opp på landsmøtet.

– Vi ønsker å endre vedtektene slik at enkeltstående barnehager får mer innflytelse i PBL. For at det skal bli en demokratisk prosess på landsmøtet som gjenspeiler medlemsmassen, har vi i aksjonsgruppa sett oss nødt til å mobilisere, sånn at flest mulig enkeltstående barnehager faktisk kommer. Da må vi få tak i medlemmene og få dem til å møte, sier Berget.

Her er deler av mailen som ble gjengitt i Barnehage.no, sendt fra Utdanningsforbundets tillitsvalgte:

Hei, vi har fått en forespørsel … om å videreformidle til styrere i private enkeltstående barnehager som er tilsluttet PBL, spørsmål om tilslutning til en kronikk. Limer inn spørsmålet hans under. Dersom du ønsker å være med på signering, kan du sende e-post til …

Gruppa for enkeltstående barnehager forsøker nå å mobilisere før Landsmøtet i PBL, der vi om relativt kort tid kommer til å sende ut en felles mail til samtlige enkeltstående private barnehager i hele landet, med oppfordring om å møte opp eller sende med fullmakter til andre barnehager som skal på landsmøtet. I den forbindelse har vi skrevet en kronikk som vi skal få på trykk forhåpentligvis til uka. Vi ønsker å få på plass så mange underskrifter som mulig på kronikken, sånn at omverdenen ser at det bygges opp til et lite opprør innad i PBL for å bevare mangfoldet og sikre demokratiet i organisasjonen.

Vi anser det som siste mulighet til å endre organisasjonen før de store aktørene sitter med fullstendig makt over framtidas sektor. Kronikken ligger vedlagt, med navnene på dem som har skrevet under så langt. Spørsmålet mitt er om dere har mulighet til å kontakte styrere dere tenker kan være villige til å signere på kronikken? Jeg må i tilfelle få navn og barnehage tilsendt innen søndag morgen.

 

Artikkelen er oppdatert søndag 31.3 kl 1035: La til sitatstrek i tittelen. Red.