Tiendeklassingene i prøveprosjektet likte godt å ha eksamen i kroppsøving. foto: Ole Martin Vold
Tiendeklassingene i prøveprosjektet likte godt å ha eksamen i kroppsøving. foto: Ole Martin Vold

Elever vil ha eksamen i kroppsøving

Praktiske eksamener på ungdomsskolen slo godt an blant lærere og elever.

Publisert Sist oppdatert

Elever i tiendeklasse i fire fylker hadde våren 2018 eksamen i mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk og musikk. En ny rapport fra Utdanningsdirektoratet slår fast at praktiske eksamener var populært.

Eksamensforslag på høring

77 prosent av elevene som deltok i eksamensprosjektet synes det bør innføres eksamener i praktiske og estetiske fag for alle elever.

Kunnskapsdepartementet sender neste år ut en høring om disse fagene bør bli en del av trekkfagsordningen til eksamen i 10.trinn.

– I høringen er ett av forslagene å innføre en lokalt gitt eksamen i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen fra Høyre.

Gøy med eksamen i mat og helse

– Flertallet av skolelederne og lærerne mener at eksamen er et tiltak som styrker fagenes status. Samtidig viste utprøvingen noen utfordringer knyttet til gjennomføring og til regelverk, sier Remen.

Også lærerne er positive. 82 % av de som deltok i prosjektet mener at holdninger til faget har endret seg i noen eller i stor grad, og 87 % av lærerne mener at eksamen i noen eller stor grad kan være et tiltak for å styrke fagenes status.

9 av 13 skoleledere mener at eksamen kan bidra til å styrke disse fagenes status. Flere av elevene som deltok i prøveprosjektet oppga at det var rettferdig at de praktiske og estetiske fagene skal være like viktige som de mer teori-drevne fagene.

Remen mener eksamen vil styrke de lokale fagmiljøene.

– En eksamensordning vil legge større press på skoleeiere til å ansette lærere med formell lærerkompetanse og å prioritere spesialrom, materialer og utstyr for disse fagene, sier Remen.

Neste år sendes forslag til eksamensformer ut på høring, og da vil eksamen i praktisk-estetiske fag være et av forslagene.

Powered by Labrador CMS