Fra partilederdebatten i går. Foto: Marianne Ruud
Fra partilederdebatten i går. Foto: Marianne Ruud

Omfattende etter- og videreutdanning blir nødvendig

Det blir behov for omfattende etter- og videreutdanning i arbeidslivet, slo partilederne under gårsdagens partilederdebatt i Arendal fast.

– Ingen vil lenger stå i samme jobb hele livet, sa Trine Skei Grande (V).

Robotisering vil ramme mange arbeidstakere de neste årene, blant annet innen håndverkstjenester.

– Vi må satse på forskning, på innovasjon og gründerskap. Flere må få mulighet til å få arbeidsledighetstrygd, mens de tar etter- og videreutdanning. Noen kan kanskje starte opp egne bedrifter, sa Trine Skei Grande.

 

– Flere varme hender

Finansminister Siv Jensen (Frp) oppfordret flere elever til å velge yrkesfag i videregående.

Jonas Gahr Støre (Ap) kritiserte regjeringen for å motarbeide fagforeninger, for å ha åpnet for mer midlertidighet gjennom å endre arbeidsmiljøloven og for ikke i tilstrekkelig grad å demme opp for sosial dumping. I likhet med Bjørnar Moxnes (Rødt) og Audun Lysbakken (SV) etterlyste han flere tiltak mot arbeidsledighet.

Knut Arild Hareide nevnte blant annet konsekvensene i bygg- og anleggsbransjen.

– Men datamaskiner kan ikke erstatte omsorg. Vi trenger å utdanne langt flere varme hender, mener Hareide.

Siv Jensen kom ham i møte:

– Raske endringer skaper uro. Men det norske folk er flinke til å ta i bruk ny teknologi. Men teknologi kan ikke ta bort behovet for hjelpepleiere, sa han.

 

Hareide stolt av lærernormen

Hareide var den eneste av partilederne som ble intervjuet separat under partilederdebatten. Der trakk Hareide fram at han er stolt av å ha fått til en bemanningsnorm i skolen.

Programleder i NRK, Fredrik Solvang, ville vite om Hareide ønsker Støre eller Erna Solberg (H) som statsminister. Det fikk han ikke svar på.

Da forsøkte Solvang å presse Hareide gjennom å si at et flertall av KrF-velgerne vil ha Solberg. Samtidig spurte han hvorfor KrF valgte å presse igjennom en av SVs kjernesaker, økt lærertetthet.

– Dette er jo SVs kjernesak, sa Solvang.

– Men det var vi som fikk det til. Vi som fikk gjennomslag. Det er jeg stolt av. Skole er viktig for Krf og det å satse på barna. Med flere lærere har vi flere til å hjelpe de mest sårbare barna, sa Hareide og lot seg ikke vippe av pinnen.

– Vi ønsket oss en sentrum-høyre-regjering i 2009, 2013 og 2017. Det har vi ikke fått til, sa han og la til:

– Vi ønsker oss et varmere samfunn. Vi har fått til noe i den posisjonen vi har hatt nå. Jeg kommer ikke til å gi noe svar på hvilke partier vi vil velge å støtte her og nå. Rådene skal jeg gi til mine egne først. Kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet er viktigst, sa Hareide.