En av fem VGS-lærere mangler pedagogisk kompetanse

De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, men 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høyskolenivå.

I tillegg mangler 20 prosent formell pedagogisk kompetanse. Størst andel med pedagogikk finner vi i de offentlige skolene og blant de eldste lærerne, viser en forstudie  Statistisk sentralbyrå publiserte onsdag.

Nesten halvparten av lærere uten høyere utdanning har fag- eller svennebrev, mot 16 prosent av lærere i videregående totalt. Mange i denne gruppen er imidlertid i gang med en pedagogisk utdanning. Dette gjaldt nær 25 prosent av lærerne uten fullført høyere utdanning og 18 prosent av dem som har fullført høyere utdanning uten pedagogikk.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er den klart vanligste typen lærerutdanning i den videregående skolen. 14.000 av 27.000 lærere har PPU, og 36 prosent av disse har PPU for yrkesfaglærere. I forhold til antall lærere med lærerutdanning, er det over 60 prosent som har PPU. (©NTB)