Geitmyra skolehage ble etablert i 1909 og har i alle år vært sentrum for skolehagedriften i Oslo. På det meste drev 13 skoler skolehage på området, men etter store nedskjæringer i skolehagebudsjettet på 80-tallet har mange måttet kutte ned på skolehagevirksomheten. Foto: © Svein Nordrum / NTB scanpix
Geitmyra skolehage ble etablert i 1909 og har i alle år vært sentrum for skolehagedriften i Oslo. På det meste drev 13 skoler skolehage på området, men etter store nedskjæringer i skolehagebudsjettet på 80-tallet har mange måttet kutte ned på skolehagevirksomheten. Foto: © Svein Nordrum / NTB scanpix

Skolehageleder fikk munnkurv av Utdanningsetaten

Da leder av skolehagene i Oslo, Tore Faller, uttalte seg om konflikten mellom Geitmyra kommunale skolehage og Stiftelsen Geitmyra Matkultursenter fikk han munnkurv av Utdanningsetaten.

Publisert

Lederen av de kommunale skolehagene i Oslo, Tore Faller, opplever at han fikk munnkurv av arbeidsgiveren sin, Utdanningsetaten, etter et intervju med Dagsavisen.

Bakgrunnen for at Faller ble intervjuet av Dagsavisen, er at det helt siden 2016 har pågått en konflikt mellom Geitmyra kommunale skolehage og Stiftelsen Geitmyra matkultursenter.

I 2017 skrev nettavisen «Vårt Oslo» at Geitmyra matkultursenter hadde fått penger fra Sparebankstiftelsen til et besøksdrivhus inne i Geitmyra kommunale skolehage.

Dette medførte at den kommunale skolehagen ble redd for å bi utkonkurrert.

Vern Geitmyra-aksjonen mener saken dreier seg om hvorvidt skolehagen fortsatt skal driftes og videreutvikles i kommunal regi, eller om kommunen skal kjøpe private tjenester gjennom Geitmyra Matkultursenter.

– Dette er en stor konflikt for oss. Vi snakker om en stor og 110 år gammel offentlig skolehage midt i byen, som absolutt ikke må privatiseres, uttalte Faller til Dagsavisen.

Etter at Faller har godkjent sitatene sine i intervjuet med Dagsavisen, får Geitmyra Matkultursenter mulighet til å imøtegå Fallers påstander om en konflikt.

 

Faller får beskjed om at intervjuet må trekkes

Det fører, ifølge Dagsavisen, til at Faller får en telefon fra assisterende utdanningsdirektør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen der Hovdhaugen skal ha gitt Faller beskjed om at det ikke er noen konflikt, at han ikke kan uttale seg slik han gjør og at intervjuet må trekkes.

Dagsavisen stiller Hovdehaugen flere oppfølgingsspørsmål, men får følgende svar på epost: «Jeg kan ikke gå direkte inn i hva som er sagt mellom en ansatt i Utdanningsetaten og meg. Det jeg kan si er at alle ansatte er fri til å uttale seg som privatperson, og ytre sine meninger, men at man ikke kan uttale seg på vegne av Oslo kommune med standpunkter som ikke er kommunens».

Videre skriver Hovdhaugen: «Geitmyra matkultursenter er i dialog med Bymiljøetaten og oss om utviklingen i området. Det er ikke en konflikt mellom kommunen og Matkultursenteret, og vi opplever at vi har et godt samarbeid.»

Signe Kalsnes, som leder Vern-Geitmyra-aksjonen, sier til Dagsavisen at konflikten skyldes at Matkultursenteret ønsker å etablere en privat og konkurrerende virksomhet til skolehagens gratis tilbud til Oslo-skolene inne i den kommunale skolehagen. Aksjonistene ønsker i stedet å videreutvikle et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet.

Powered by Labrador CMS