Ill. foto: Andreas Haldorsen
Ill. foto: Andreas Haldorsen

Lektor Clemens Saers anker sivil dom

Lektor Clemens Saers (67) anker det private søksmålet han tapte mot Oslo kommune og Utdanningsetaten i kjølvannet av en voldssak.

– Det er ikke liv laga for lærerstanden i Norge hvis denne dommen blir stående. Da har vi en rettsløs situasjon for lærerne. Det Arbeidsmiljøloven sier om å jobbe preventiv ble for eksempel ikke tatt hensyn til i dommen i det hele tatt, sier Saers til   Nettavisen.

Han følte seg sviktet av arbeidsgiver etter at han ble angrepet av en elev i klasserommet på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. I dommen som falt i Oslo tingrett i april, fikk skoleledelsen kritikk for å ha holdt tilbake informasjon om elevens farepotensial, men retten fant ikke at det var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven og frikjente kommunen og Utdanningsetaten.

Den da 18 år gamle eleven ble dømt til fengsel og samfunnsstraff da straffesaken var oppe i retten. Det sivile søksmålet gikk for retten i mars og gjaldt skoleledelsens ansvar for å gi lærerne en sikker arbeidsplass og gjøre dem kjent med risikovurderinger knyttet til enkelte elever.

Angrepet påførte Saers alvorlig skade på stemmebåndet og posttraumatisk stressyndrom. Skadene ble godkjent som yrkesskade og lektoren ble etter angrepet avhengig av mikrofon og høyttaler når han underviser fordi stemmen er så svak.

Ifølge lektoren var han ikke gjort kjent med at eleven hadde truet en lærer på en tidligere skole, og at Oslo handelsgymnasium på et tidspunkt før angrepet skjedde ansatte en vekter til å følge med på eleven på skolens område.

Saers og hans advokat krevde 250.000 kroner i oppreisning fra kommunen etter skadeerstatningsloven, men endte opp med å måtte dekke egne sakskostnader.

(©NTB)