Merkedager i høsthalvåret

Tips til opplegg for markering av merkedager.

Vi tar hverandres hender. Merkedager i høsthalvåret
av Kari Lilleaasen og Eivind Skeie
75 sider, 148 kroner
IKO-forlaget

IKO-forlaget fullfører med dette fjerde heftet "Merkedager i høsthalvåret" et metodisk opplegg for markering av merkedager og høytider gjennom hele året.
Høsten er ofte regnfull og blir mørkere og mørkere frem mot jul. Da er det fint å ha et hjelpemiddel som dette som førskolelærere og lærere kan gå til og finne fiks ferdige opplegg for en hyggestund med skikkelig innhold.
Feiring av merkedager hører til vår historie. Alle tradisjoner i form av markeringer bør vi holde fast ved, ikke minst i vår tid med ensidig konsentrasjon om det materielle. Det handler også om ikke å miste kontakten med røttene i vår kultur. Dette er skatter elevene får dele. Det er en berikelse både for lærerne selv og for elevene å få høre eller friske opp igjen historiene om St. Nikolas (opphavsmannen til julenissen), Frans av Assisi, Lucia og FN.
I rammeplanen for barnehagen, side 64, heter det: "Faste skikker forbundet med høytider, fester eller årstidene kan gi grunnlag for tradisjoner som føres videre fra år til år." Se også Rammeplanen side 35, 59 og 110 om tidsavgrenset eller periodisk innhold.

Heftet har en teoretisk del, faktastoff beregnet for førskolelærere, lærere og andre interesserte og en praktisk del med forslag til sanger, forming etc. Til hvert hefte er det knyttet en kunstplansje som danner utgangspunkt for refleksjon og samtale. Heftet er i første rekke beregnet for barnehager, men det sier seg selv at det også passer godt i skolens 1. klasse. (Frans av Assisi, St. Nikolas og Lucia er pensum i 1. klasse). Heftet gir opplegg for seks temaer: Høsttakkefest/Mikkelsmess 29. september, FN-dagen 24. oktober, Allehelgensdag første søndag i november, St. Nikolas dag 6. desember, Lucia-dagen 13. desember.
Kari Lilleaasen er førskolelærer med videreutdanning i pedagogisk veiledning og barnelitteratur, med mange års erfaring fra ulike typer barnehage og som konsulent for IKO og foredrags- og kursholder over hele landet. Eivind Skeie er teolog og forfatter, kjent for salmer, sanger, musikkspill og bøker for barn samt bidrag til TV-seriene Portveien 2 og Sesam Stasjon.