Ada, Alva, Ida og Ferdinand i klasse 9b på Ramstad skole får veiledning av Steinar Hagen underveis i gruppearbeidet. Foto: Johanna Håland
Ada, Alva, Ida og Ferdinand i klasse 9b på Ramstad skole får veiledning av Steinar Hagen underveis i gruppearbeidet. Foto: Johanna Håland

Reiser landet rundt for å lære tenåringer om økonomi

– Et godt grep om personlig økonomi er viktig for livsmestring, sier Hans Arnold S. Rørholt, siviløkonom og økonomitrener i Econa. Til nå har 350 ungdomsskoler i Norge vært med i prosjektet Økonomiglede.

Publisert

– Vet dere hva økonomi er?

Siviløkonom Hans Arnold S. Rørholt står foran klasse 9b ved Ramstad ungdomsskole på Høvik i Bærum. Sammen med kollegene Anders Grøndahl og Steinar Hagen i Econa, en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, skal han ha 90 minutter økonomitrening for 27 elever. 

En gutt bakerst i klasserommet svarer gjerne på innledningsspørsmålet: 

– Det er penger, sier han. 

 

– Lærer ikke å bli selvstendige 

I løpet av de 90 minuttene lærer elevene om inntekter, utgifter, budsjett og kreditt. I en tenkt problemstilling har de gått til innkjøp av en mobiltelefon på kreditt og glemmer å betale regningene til forfall. Noen blir overrasket over hvor dyr telefonen blir til slutt. 

Etterpå jobber de med et case der de skal være økonomirådgivere for to ungdommer som ønsker å reise til London. Oppgaven er å skaffe seg oversikt over ungdommenes pengebruk, prioritere pengebruken og lage et budsjett. Hvordan får man råd til å reise til London egentlig? Og hvor mye kan de spare inn?

De tre økonomitrenerne er enig om hva som skal til for å lære de unge personlig økonomi.        

– En del får litt for lett det de ønsker, i stedet for penger som de må styre selv for å skaffe seg ting de trenger eller ønsker seg, er de enige om.

– De lærer ikke å bli selvstendige. Det er viktig å lære å styre sin egen økonomi og finne ut hva de selv vil prioritere, sier Hans Arnold Rørholt.

 

 

– Avgjørende for et bra liv

Ansvarlig for prosjektet, Lill D. Larsen i Econa, mener skolen så tidlig som mulig må skape interesse og forståelse for hvorfor det er viktig å lære de unge personlig økonomi. 

– Kunnskap om personlig økonomi er helt avgjørende for å få et bra liv, sier hun.

– Uten en sunn personlig økonomi raser veldig mye annet sammen. Økonomiglede tar utgangspunkt i ungdommenes hverdag her og nå, og gir ungdommene grunnleggende kunnskap, slik at de kan bygge gode vaner for å mestre livet.

En undersøkelse utført for Econa av Ny Analyse og Norstat i 2016, indikerer en sammenheng mellom dårlig økonomisk kontroll og manglende kunnskap. 

– Kreditt, forbrukslån og antallet inkassosaker vokste blant unge og spesielt i aldersgruppen 18-25 år, sier Larssen. 

 

Flere inkassosaker blant unge

Ifølge Ellen Katrine Nyhus, seniorforsker og professor i markedsføring ved Universitetet i Agder, er det økt fokus på unges manglende økonomikunnskaper. 

Bekymring for økende inkassosaker er en av grunnene. Nyhus sier at inkassoselskapene i flere år har slått alarm om en sterk vekst i antall saker blant unge. 

– En annen grunn til økt fokus er at finansnæringen, for eksempel de som jobber som rådgivere, erfarer at mange unge har liten kunnskap, sier Nyhus. 

Hun har forsket på hvordan foreldres holdninger og kompetanse om personlig økonomi går i arv, og sier det også er stor forskjell i hvor mye foreldrene lærer sine barn om personlig økonomi. 

– Med en god opplæring vil ungdommene kunne ta bedre beslutninger og føle seg tryggere for at de kan håndtere det ansvaret de får når de skriver under leieavtaler, kredittkortavtaler, søker om studielån, boliglån, utdanning og så videre, sier Nyhus. 

 

 

Stort pengeforbruk 

De tre økonomitrenerne i klasserommet på Høvik mener ungdommene må få lov til å ta ansvar for egne penger. 

– Det er ikke så vanskelig å skaffe seg penger, men det å styre de i det samfunnet vi har i dag er vanskeligere. Det kan gå over styr, det er viktig å gi de god bagasje, sier Steinar Hagen.       

– Det er et stort krav om vellykkethet, det kan lett føre til for stort pengeforbruk. Derfor er det desto viktigere å kunne prioritere, og skjønne at det betyr at det må kuttes på noe for å få til det man egentlig ønsker, sier Anders Grøndahl.

Elevene i klasse 9b, synes også opplæringen var nyttig. 

– Vi lærer ikke så mye om dette ellers, sier Alva.
– Det er viktig å vite hva man kan gjøre når man blir eldre, sier Ada.       

Forfallsdato har de bitt seg spesielt merke i.

– Regninger må betales, ellers blir det tøft etter hvert, sier Ida.

– Og det er ikke så bra, legger Ferdinand til.

 

Powered by Labrador CMS