Annonse

Nyheter

  Seksåringene må leke mindre

  Publisert  13.02.2002

  Politisk rådgiver Elisabeth Aspaker iUtdanningsdepartementet mener at seksåringene må fåmer skole og mindre lek.

  Ap-ordfører forbannet på partiet sitt

  Publisert  12.02.2002

  Arbeiderpartiet på Stortinget stemte rett før jul i fjor ned et forslag om å gi kommunene en halv milliard kroner. Ap-ordfører Harald Nessjøen i Lunner i Oppland er forbannet på partiet sitt.

  Gartnerutdannelse i Nord-Norge i fare

  Publisert  12.02.2002

  Ungdom som er bosatt i Nordland og som vil ta gartnerutdannelse blir henvist til studieplasser i Nord-Trøndelag, selv om tilbudet finnes i Sør-Troms. Nå er tilbudet i Troms truet av nedlegging på...

  Clemet vil gjøre skoledagen tryggere

  Publisert  12.02.2002

  Stoltenberg-regjeringas lovforslag om elevenes arbeidsmiljø fikk stryk i fjorårets høring. Nå vil statsråd Kristin Clemet (H) imøtekomme de sterkeste innvendingene.

  Språkrådet vil ha språk-kommisjon

  Publisert  12.02.2002

  Årsmøtet i Norsk språkråd ber Kultur- og kyrkjedepartementet setje ned ein brei språk-kommisjon for å sjå på alle sider ved språkutviklinga i Noreg, ikkje berre norsk språk.

  Støtte til revidert KRL-læreplan

  Publisert  12.02.2002

  Utdanningsforbundet mener at forslaget til revidert læreplan i KRL-faget langt på vei lykkes i å få til endringer som bør kunne medvirke til at den nye læreplanen blir mer akseptabel for andre...

  Clemet blir spurt om hun følger med

  Publisert  12.02.2002

  Torsdag denne uka blir det debatt i Stortinget om landslinjene i videregående skole. Arne Sortevik (Frp) vil vite om utdanningsminister Kristin Clemet (H) følger opp opposisjonens budsjettvedtak...

  Store kutt for SFO og barnehage

  Publisert  11.02.2002

  Skolefritidsordningene i Vadsø vil få redusert bemanninga med femti prosent. En pedagogisk konsulentstilling og en halv kulturkonsulentstilling skal inndras.

  Vil kreve tillegg på fem prosent og likelønnspott

  Publisert  11.02.2002

  En generell lønnsøkning på fem prosent fra 1. mai og en egen likelønnspott/kompetansepott i kommunal sektor, er blant hovedkravene som sentralstyret i Utdanningsforbundet vil fremme ved vårens...

  Konferanse om norsk-tysk samarbeid

  Publisert  11.02.2002

  - Berlin vil etter hvert bli den nye EU-hovedstaden, og det bør legge forholdene bedre til rette for et samarbeid, mener ambassaderåd Sverre Jervell, ved den norske ambassaden i Berlin. Nettopp...

  Budsjettkutt går på sikkerheten løs

  Publisert  11.02.2002

  Elever ved landslinjene for transportfag får ikke lenger glattkjøringskurs. De får heller ikke kurs i trafikksikkerhet. Det har Utdannings- og forskningsdepartementet bestemt.

  Driftsstyre trekker seg i protest

  Publisert  08.02.2002

  Marienlyst skole i Oslo vil måtte redusere staben med minimum ni lærere for å få budsjett 2002 i havn. Driftsstyret trekker seg dersom skoleetaten ikke finner ekstra penger innen 28. februar....

  200-300 lærere kan bli sagt opp i Oslo

  Publisert  08.02.2002

  Oslo kommunes budsjett for 2002 fører til at Oslo-skoler må spare inn store summer. Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Berit Eliassen, regner med at mellom 200 og 300 lærerstillinger kan bli borte.

  Skolemassakre blir lærermassakre

  Publisert  08.02.2002

  Dersom Ringsaker kommune i Hedmark legger ned 10-12 barneskoler, kan også bortimot hundre lærerstillinger forsvinne.

  Elever selger helgetruse

  Publisert  08.02.2002

  Elevene på grunnkurset i salg og service ved Stangnes videregående skole i Harstad har etablert elevbedriften "One night stand". Produktet den leverer er en 'helgetruse' med lomme der det er...

  Musefangerne fra Ullensaker

  Publisert  07.02.2002

  Bolla Pinnsvin gikk på Dyreskolen. Kanskje det er henne musene misunner, når de nå invaderer nybygde Skogmo skole i Ullensaker, Akershus.

  Nye rettskrivningsregler neste år

  Publisert  07.02.2002

  I 2003 kommer Språkrådet til å foreslå en ny rettskrivningsreform som skal bli stående uendret i mange år framover.

  Tariff 2002

  Publisert  06.02.2002

  Lavtlønte, kvinner og folk med høyere utdanning blir prioritert av Landsorganisasjonen ved vårens tariffoppgjør. Det ble enstemmig vedtatt på representantskapsmøtet i LO tirsdag. De konkrete...

  Skole vil bare ha "normalelever"

  Publisert  06.02.2002

  Stiftelsen Halden Friskole ønsker å starte privatskole på Idd, men skolen vil ikke ta inn elever som trenger spesialundervisning.

  Rask avgjørelse om 12-årig skoleløp

  Publisert  06.02.2002

  Å korte utdanningsløpet ned til 12 år kan allerede i vår bli en sentral problemstilling i kvalitetsutvalget som Kristin Clemet har nedsatt.

  Lokallag støtter skolemassakre

  Publisert  06.02.2002

  I morgen drøfter komité for oppvekst i Ringsaker en storstilt skolenedlegging. Politikerne skal ta stilling til et forslag om å legge ned 12 barneskoler. Utdanningsforbundet Ringsaker støtter...

  Nyansert statsråd om karakterer og eksamen

  Publisert  05.02.2002

  Utdanningsminister Kristin Clemet (H) har et nyansert syn på karakterenes og eksamenenes fortreffelighet. Nå vil hun finne ut om eksamen styrer undervisningen for sterkt.

  Tromsø-ordfører vil ha gratis barnehage

  Publisert  05.02.2002

  Det er konkrete løfter som gratis barnehage som er viktig for vanlige folk, mener Herman Kristoffersen, Ap-ordfører i Tromsø.

  Sterk kritikk av lærerutdanningene

  Publisert  05.02.2002

  Både førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen får sterk kritikk i en evaluering Norgesnettrådet står bak.

  Gjennomslag for likelønn på Stortinget

  Publisert  05.02.2002

  Stortinget vil at likelønn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre at offentlig sektor klarer å rekruttere og beholde arbeidstakere.

  Digital kunnskapsbase kommer

  Publisert  01.02.2002

  Etter en del fram og tilbake vedtok Stortinget i går at det skal opprettes en nasjonal digital kunnskapsbase.

  Nordboene får ikke sine rettigheter

  Publisert  01.02.2002

  Nordboere nyter godt av en rekke rettigheter uavhengig av hvilket av de nordiske landene de bor i. Men disse rettighetene er ikke godt nok kjent, det viser rapporten "Nordbornas rättigheter".

  Mannlige studenter hopper av

  Publisert  01.02.2002

  Fire av ti mannlige førskolelærerstudenter forsvinner fra studiet. Det viser en undersøkelse fra Dronning Mauds Minne, høgskolen i Trondheim.

  Økende bekymring for atferdsproblemer

  Publisert  01.02.2002

  Stadig flere lærere mener at disiplinproblemene i skolen er svært alvorlige, og bekymringene i forhold til elevers atferd øker. Det viser forskningsrapporten "Elevatferd og læringsmiljø 2000".

  Mobiltelefon som ressurs i skolen

  Publisert  01.02.2002

  Norske lærere utfordres til å tenke positivt om mobiltelefoni og skolen. En konkurranse skal gi svar på om mobiltelefonen er en ressurs for skolen.

  Norman vet ikke helt hvordan

  Publisert  01.02.2002

  Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) vil modernisere, effektivisere og forenkle offentlig sektor. Hvordan det skal skje i det offentlige skoleverket, overlater statsråden til...

  - 500 000 årlig til matematikklærerne

  Publisert  31.01.2002

  Førsteamanuensis Einar Jahr ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark mener at matematikklærere bør ha en årslønn på en halv million kroner.

  Melding om lærerutdanning før påske

  Publisert  31.01.2002

  Stortingsmeldingen om ny lærerutdanning vil bli lagt fram før påske. Det opplyste utdanningsminister Kristin Clemet på et evalueringsmøte om lærerutdanningen i Oslo 30. januar.

  Åpen høring om kontantstøtten

  Publisert  31.01.2002

  I morgen blir det høring om evalueringen av kontantstøtten. Høringen foregår i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, og er åpen.

  Slutt for norsk som undervisningsspråk

  Publisert  30.01.2002

  Bestemmelsen om at norsk skal være undervisningsspråk på universiteter og høgskoler, blir neppe videreført.

  Nordisk satsing på barn og unge

  Publisert  30.01.2002

  Nordisk Ministerråd vil i år prioritere barn og unge. I en programerklæring fra rådet heter det at det vil sette søkelyset på levekårene for fattige barnefamilier, bekjempe rasisme og fremmedfrykt.

  Vurderer gratis barnehage

  Publisert  30.01.2002

  Barne- og familieminister Laila Dåvøy sier til Dagsavisen at hun vil vurdere å gi fire timer gratis barnehage hver dag til minoritetsbarn på fire og fem år.

  - Nødvendig med litt reklame i skolen

  Publisert  30.01.2002

  Utdanningsminister Kristin Clemet (H) er åpen for at litt reklame i skolen kan være på sin plass.

  Skreddersydd etterutdanning

  Publisert  30.01.2002

  Høgskolen i Oslo driver skreddersydd og systematisk etterutdanning etter lærernes eller skolens behov i cirka 20 skoler i Oslo og Akershus.

  35 millioner kroner til foregangsskoler

  Publisert  30.01.2002

  Fra kommende skoleår får vibonusskoler og demonstrasjonsskoler. Skoler som har bidratt tilkvalitetsheving skal dele 35 millioner kroner mellom seg.

  Dåvøy hyllet førskolelærerne

  Publisert  28.01.2002

  - Førskolelærerne vi har rundt i det ganske land gjør en fantastisk jobb, sa statsråd Laila Dåvøy på startkonferansen for vårens kampanje for lærerrekruttering.

  Barnehager gir opp

  Publisert  28.01.2002

  Mange private barnehager kommer til å stenge i løpet av året, varsler Private Barnehagers Landsforbund.

  En av ti slutter i videregående

  Publisert  28.01.2002

  Fra 1996 til 2000 økte antall Oslo-elever som sluttet i videregående skole med over to prosent.  Økningen var størst blant minoritetsspråklige elever i yrkesfaglige studieretninger.

  Fylkene beholder ansvaret for opplæring på sjukehusene

  Publisert  25.01.2002

  Med statens overtakelse av sjukehusene, er det blitt vurdert om staten også skal overta ansvaret for opplæringa av pasienter ved medisinske institusjoner. Foreløpig skal fylkene beholde ansvaret.

  Legger ned hovedutvalg for utdanning

  Publisert  25.01.2002

  Fylkestinget i Sør-Trøndelag vil avskaffe hovedutvalg for utdanning og de andre hovedutvalga. Dessuten skal antallet medlemmer av tinget reduseres.

  Elevene skal få bruke pc til eksamen

  Publisert  24.01.2002

  Når 10. klassingene våren 2004 skal opp til eksamen, skal de få bruke pc. Det mener Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og ber kommunene få opp farta med å gi elevene tilgang på bruk av...

  Sosionomene truer med å melde seg ut av LO

  Publisert  24.01.2002

  Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere er lei av å bli hengende etter i lønnsutviklingen. Dersom de ikke får et solid tillegg ved vårens tariffoppgjør, truer de...

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Utdanningsnytt på Facebook!