Annonse

Stryn kommune blar opp 98.000 kroner for å sikre to barn barnehageplass

Stryn kommune har vedtatt å bruke 98.000 kroner på ekstra bemanning for at to tilflytta barn skal få barnehageplass umiddelbart.

Annonse

Det vedtok skole- og kulturutvalget i Stryn sist uke, melder lokalavisen Fjordingen. 

Barna hadde egentlig ikke rett på barnehageplass før i august, men politikerne valgte å betale for økt bemanning i Vikane barnehage for å gi dem plass allerede.  

– På grunn av synkende barnetall i Vikane, og at det er viktig å ivareta familiene som bor der, anbefaler administrasjonen at de to barna uten lovmessig krav på plass, får starte i barneahgen ved ønsket startdato, heter det i sakspapirene. 

 

Utvidet retten til plas

Retten til barnehageplass ble innført fra august 2009, og gjaldt først barn som fylte ett år innen utgangen av august. I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 utvidet Stortinget ordningen til barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!