Annonse

– Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal si fra, sier Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Arkivfoto: Utdanning.

Slik kan foreldre varsle om kritikkverdige forhold i barnehagen

Flere foreldre opplever å bli mistenkeliggjort eller mistrodd når de forsøker å varsle, ifølge Foreldreutvalget for barnehager.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

To foreldre fortalte sin historie i Utdanning om hvordan det var å varsle om kritikkverdige forhold i barnehagen til sitt eget barn. Et varsel som viste seg å bli startskuddet for at det ble avdekket omfattende misbruk av barnehagepenger i tre kommuner.

Leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Therese Skinstad-Jansen, sier de får en rekke henvendelser fra foreldre som forsøker å varsle om det de mener er problematiske ting i barnets barnehage. Det gjelder også foreldre som reagerer på økonomiske forhold i barnehagen.

– Ofte er det foreldre som opplever at de ikke blir hørt når de tar opp noe. De blir ikke trodd, eller de blir mistenkeliggjort, sier Skinstad-Jansen.

 

Varslerplakat

Nå har FUB utarbeidet en egen varslerplakat om hvordan foreldre kan gå fram for å varsle.

Fakta

Fra FUBs varslerplakat:

Hvem varsler du til?

Varsling bør normalt skje til lavest mulig nivå der utfordringen er. Her er et eksempel på hvor du kan varsle om ulike forhold og veien videre hvis varslingen ikke blir tatt på alvor/eller ikke tas til følge.

Klager som vedrører:

  • enkeltbarn: pedagogisk leder – styrer – barnehageeier -kommunen som barne- hagemyndighet – Fylkesmannen
  • avdeling: pedagogisk leder – styrer -SU – barnehageeier – kommunen som barnehagemyndighet – Fylkesmannen
  • ansatte: styrer – barnehageeier – kommunen som barnehagemyndighet
  • barnehagen: styrer – SU – barnehageeier – kommunen som barnehagemyndighet – Fylkesmannen
  • styrer: barnehageeier – kommunen som barnehagemyndighet – Fylkesmannen

Hva bør en skriftlig varsling inneholde?

For å få best mulig gjennomslag for dine synspunkter, er det viktig å sørge for god dokumentasjon fra deg som bruker og eventuelt fagmyndigheter.

Noen gode råd i den forbindelse kan være:

  • Gi en presis og enkel beskrivelse av problemene slik de oppleves.
  • Beskriv eventuelle problemer av helsemessig eller annen art. I slike tilfeller vil det være nyttig å innhente en legeerklæring.
  • Om mulig innhent nødvendig dokumentasjon fra barnehagen/kommunale etater.
  • Vis gjerne til aktuelle lover og forskrifter og opplevde avvik fra disse.
  • Send saken skriftlig og påse at den blir fulgt opp av kommunen.

I bunn av saken finner du hele varslerplakaten med råd og tips.

 

– Stemples som vanskelige

Skinstad-Jansen tror en del barnehagedrivere har sine oppfatninger om hva foreldre kan mene noe om, og hva de ikke bør mene noe om.

– Ikke alle barnehager er like gode til å møte det, når foreldre mener noe om noe annet, som for eksempel økonomi, sier Skinstad-Jansen.

Hun mener barnehagene må forsøke å svare foreldrene på alle typer spørsmål de måtte ha.

– Vi får absolutt henvendelser fra foreldre som ikke får svar, eller som opplever at barnehagen stempler dem som vanskelige. Da blir samarbeidsklimaet selvsagt preget av det, sier hun.

– Mangler man gode systemer for foreldre som vil varsle?

– Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal si fra. De fleste klarer å løse ting lokalt, men blir man ikke møtt på en god måte av styrer, eier eller lokal barnehagemyndighet, må man ta kontakt med neste ledd i systemet, som er fylkesmannen, sier Skinstad-Jansen.

– Hva gjør dere i FUB når dere får henvendelser fra foreldre som vil varsle?

– Vi veileder i regelverket og forklarer rettighetene de har. Så er det noen få saker som er veldig fastlåst, og da hender det at vi bisitter i møter med kommunen. Av og til tar også barnehager kontakt, og da gir vi råd også til dem.

– Pleier det å løse seg?

– Mange saker løser seg, men noen saker tar mer tid enn andre, avslutter Skinstad-Jansen.

 

– Må følge opp varsler

Avdelingsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Erling Lien Barlindhaug, skriver i en e-post at kommunene bør følge opp alle varsler for å sjekke om det er lover som blir brutt.

– Varsler fra foreldre bør både være gjenstand for konkret vurdering og inngå som en del av risikovurderingen som ligger til grunn for alt tilsyn på barnehageområdet. Heldigvis ser vi også eksempler på at varsler fra foreldre som fører til rask håndtering. For eksempel gjennomførte Askim kommune tilsyn samme dag etter at foresatte varslet om for lav bemanning, skriver Barlindhaug.

– Har dere noen råd til barnehageforeldre om hvordan de bør gå frem i slike saker for å bli hørt?

– Kommunene er pålagt å gjennomføre lovlighetstilsyn og må forholde seg til lovverket. Det er derfor lurt å gå i dialog med barnehagemyndigheten om hva lovverket sier om det aktuelle forholdet man ønsker å varsle om, skriver Barlindhaug.

 

– Har fått flere avklaringer

Han understreker at tilsyn er et mye diskutert tema i Kommune-Norge.

– Og det gjennomføres årlig tilsyn med om lag halvparten av alle barnehager. Det er noen flere tilsyn i private barnehager men jevnt over er det høy tilsynsaktivitet i kommunene, skriver han.

Samtidig viser han til at kommunene ikke vil kunne gjennomføre tilsyn med alle barnehagelovens bestemmelser hvert år. Økonomiske tilsyn har fått langt mer oppmerksomhet de siste årene, men Barlindhaug understreker at dette har vært et komplisert felt for kommunene. Etter hvert som flere saker har vært gjennom klagebehandlinger hos fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet, har kommunene fått en del avklaringer om hva som regnes som brudd på loven.

– En tydeligere fremgangsmåte og tolkningen av regelverket har gitt kommunene medhold i langt flere klagesaker. Samtidig har flere kommuner gått i gang med økonomisk tilsyn på bakgrunn av de avklaringene som har kommet, skriver Barlindhaug.

Han er glad for at Kunnskapsdepartementet nå ser på regelverket for private barnehager.

– Saken i Asker kommune viser at regelverket har vært mangelfullt når man bare kan gjennomføre tilsyn med enkeltbarnehager. KS mener man i større grad må kunne føre tilsyn med økonomien på konsernnivå. At det ikke finnes slik hjemmel i dag gjorde det ekstra krevende for kommunen å se på transaksjoner og lån mellom de ulike barnehagene, avslutter Barlindhaug.

 

Varslerplakaten fra FUB.
FOTO: FUB.

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________