Annonse

Steffen Handal og kunnskapsminister Jan Tore Sanner diskuterer etter at sistnevnte hadde presentert forslagene til nye læreplaner. Foto: Jørgen Jelstad.

Handal mener nye læreplaner krever endringer blant lærerne

Og vurdering er elefanten i rommet, sier Steffen Handal.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Denne uken ble forslagene til nye læreplaner sendt ut på høring. Der vektlegges blant annet mer lek for de yngste, mer praktisk arbeid i flere fag og kritisk tenkning og kildekritikk. Det blir også en kraftig barbering av antall kompetansemål.

Til stede i klasserommet på Sofienberg skole i Oslo, hvor kunnskapsministeren la fram forslagene, var Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Han mener det i denne siste høringsrunden er viktig å holde fast ved det Stortinget har ønsket seg.

– Vi skal ha et verdiløft i skolen, vi skal rydde i læreplanene, vi skal se tverrfaglighet og vi skal legge til rette for dybdelæring, sier Handal.

 

Siste sjanse til å påvirke

Han håper skolefolk nå rydder tid og diskuterer seg fram til innspill de kan komme med i høringen.

– Dette er sektorens siste sjanse til å påvirke læreplanene.

– Hva vil Utdanningsforbundet være opptatt av i høringen?

– Det er interessant når statsråden sier det kommer nye tekster om vurdering. Det er et tema vi har vært veldig opptatt av. På sett og vis er det elefanten i rommet i denne store prosessen, sier Handal.

– Hva mener du med elefanten i rommet?

– Hvis vi forandrer læreplanene, men lærerne skal fortsette å vurdere slik vi har gjort tidligere, vil vi ikke få den endringen som stortingsflertallet ønsket seg. Da vil vurderingen på sett og vis trumfe veldig mye, sier Handal.

 

– Kommer til å kreve endring

Han er opptatt av at de nye læreplanene må få en reell betydning for arbeidet ute i skolene, og da er lærernes vurderingspraksis helt sentral.

– Flere er nødt til å rydde plass i sine strategiske planer sånn at lærere og skoleledere kan sette seg sammen og diskutere hvordan de skal gjøre dette til en praksisreform, ikke bare en læreplanreform, sier Handal.

– Det er vel ingen tvil om at de nye læreplanene vil kreve noe av skolene?

– Dette kommer til å kreve endring. Hvis vi skal nå Stortingets mål, må vi ha en endring i praksis, og det er krevende. Da må folk sette seg sammen og tenke over hvordan man skal jobbe annerledes, sier Handal.

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!