Annonse

Danske forskere har funnet feil i et stort amerikansk skoleeksperiment. Foto: Erik M. Sundt

Fant feil i forskning på klassestørrelse

Danske forskere skal ha funnet feil i den mest siterte forskningen på klassestørrelse.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det skriver forskning.no. 

Ifølge artikkelen har forskere ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, avdekket feil i den hittil mest siterte studien av klassestørrelses betydning. 

– Jeg ville være forsiktig med å overføre resultatene til dagens forhold, sier seniorforsker Trine Filges til forskning.no. 

 

Konkluderte med fordeler ved små klasser

Det såkalte STAR-eksperimentet ble utført fra 1985 til 1989 i Tennessee i USA.

I 1985 ble 6.500 elever ved 80 skoler fordelt på klasser med tre ulike størrelser. Fordelinge skjedde etter loddtrekning. Fire år senere ble elevene testet og forskerne konkluderte med at små klasser var gunstig.

Men nå advarer altså danske forskere mot å bruke eksperimentet for å innføre tiltak i dag. De finner tre alvorlige mangler i de vitenskapelige artiklene. 

For det første byttet 25 prosent av elevene i eksperimentet byttet klasse underveis. Klassestørrelsene ble således endret i løpet av årene eksperimentet varte. I artiklene kommer det ikke frem hvordan forskerne forholdt seg til problemet. 

For det andre valgte noen skoler å gi lærerne etterutdannelse. Kanskje er det faktisk effekten av dette som forskerne har målt. 

Og til sist viser det seg at frafallet av elever, som forskerne ikke fant frem til i ettertid, var stort. 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!