Annonse

Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene, ser ikke hvorfor nyutdanna som skal ut i sin første jobb ikke skal forsøke å presse opp lønna. Foto: Jonas Ohlgren Østvik

Ferske lærere oppfordres til lønnsforhandlinger

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet oppfordrer sine medlemmer til å forhandle lønn når de går ut i jobb.

Annonse

Pedagogstudentene laga alt i fjor en oppskrift for hvordan man går fram: https://www.pedagogstudentene.no/studenthverdagen/lonnsforhandling-nye-laerere/

– Denne har fått stor oppmerksomhet. Det er tydelig at den treffer. De som søkte sin første jobb i fjor hadde stor nytte av den, sier leder i Pedagogstudentene Frank Bræin.

Veilederen tar opp både lønn og andre arbeidsforhold.

Bræin ser ikke hvorfor nyutdanna som skal ut i sin første jobb ikke skal forsøke å presse opp lønna.

– I fjor vår erfarte vi at det var stor etterspørsel etter nye lærere. Flere kunne velge blant arbeidsgivere. Det er klart vi må utnytte det til å få opp lønnsnivået, sier han.

 

Ligger i avtaleverket

Ledelsen i Utdanningsforbundet har nylig tatt til orde for at kommunene bør bruke lønn for å rekruttere flere kvalifiserte lærere, slik også avtaleverket åpner for. 

Utspillet har vakt debatt, blant kritikerne er de som frykter nye typer lønnforskjeller. I et innlegg svarer forbundets leder Steffen Handal at målet er å redusere problemet med bruk av ukvalifiserte i skolen.

– Vi får noen forskjeller i avlønning som vi ikke ønsker oss, men må avfinne oss med inntil vi får rettet dem opp ved seinere anledninger, skriver han. 

Han har fått full støtte for utspillet i sentralstyret

 

Stort informasjonsbehov

Bræin understreker at det ikke er noe mål å skape større lønnsforskjeller blant lærerkolleger.

– Men vi tror at om vi får opp lønna til de nyansatte vil det være med og dra opp hele lærergruppa, sier han.

Samtidig understreker han at de som søker sin første lærerjobb ofte har et stort informasjonsbehov:

– Mange veit ikke at den reelle lønna kan ligge høyt over minstelønn, sier Frank Bræin.  

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!