Annonse

Finnmark sliter med rekruttering av faglærte lærere. 8,8 prosent av lærerne i grunnskolen har bare videregående skole. Foto: Harald F. Wollebæk

80 skoleledere skal diskutere Finnmarks lærer-problem

Utfordringer med rekruttering av faglærte lærere i finnnmarksskolen blir tema på en stor skolefaglig kommunekonferanse i mars, skriver Finnmark Fylkeskommune i en pressemelding.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– En av hovedutfordringene framover i skole Finnmark er å sikre faglærte lærere. Det er flere kommuner og skoler som sliter med rekruttering i dag, og det er god grunn til bekymring framover. Hvis vi ikke gjør de riktige grepene nå, kan dette ramme elevene i Finnmark hardt, uttaler opplæringssjef i Finnmark Fylkeskommune, Margunn Blix.

Høy andel ufaglærte

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen ansatte lærere i grunnskolen som bare har videregående skole, er høy i nord. I Nordland har 10,3 prosent av lærerne så lav utdanning. I Troms er det 9,3 prosent og i Finnmark 8,8 prosent. 

Tallene viser også at de nordligste fylkene ligger langt over resten av landet når det gjelder ansettelser av lavt utdannede lærere, bortsett fra Oslo og Akershus.

Ifølge GSI dekkes 9,5 prosent av årsverkene i Finnmark-Skolen av ansatte som ikke oppfyller de nye kompetansekravene om fordypning i sentrale undervisningsfag. 

 

Skal få flere til å gjennomføre videregående

Neste uke møtes 80 skoleledere til konferansen «Fremtidens skole i Finnmark — nye utfordringer og tid for nye løsninger» for å diskutere hvordan man kan løse fylkets kompetanseutfordringer. 

Framtidas kompetanseutfordringer i Finnmark vil gå som en rød tråd gjennom arrangementet. I tillegg belyses virkemidler for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

– Alle som deltar, er personer som på hver sin måte kan være med å påvirke at flere elever fullfører og består videregående opplæring, sier Blix i pressemeldingen. 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!