Annonse

Sverige er et av landene som har innført en sertifiseringsordning for lærere. Dette skal også utredes i Norge, står det i den politiske plattformen til den nye firepartiregjeringen. Ill. foto: Erik M. Sundt

Uavklart om det blir sertifisering av lærere

De fire regjeringspartiene er enige om å utrede en sertifiseringsordning for lærere. Men statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) vil ikke utdjupe hvordan ordningen i så fall kan bli.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

– Sertifisering av lærere er en mulig ordning, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg, men hun vil ikke si noe om hvordan ei slik ordning er tenkt.

«Utrede en sertifiseringsordning for lærere og mulig beskyttelse av lærertittelen i løpet av perioden.» Slik står det i regjeringsplattformen for den nye firepartiregjeringen. 

Dette kan tolkes på to måter. Utdanning har spurt departementet om det skal bli en sertifisering, og at det skal utredes hvordan, eller skal det utredes om det skal bli sertifisering.

– I første omgang er det en mulig ordning med sertifisering som skal utredes, svarer statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

Sjøl om ordet «mulig» ikke brukes om sertifisering i regjeringsplattformen, har regjeringen altså ikke bestemt seg for at vi skal ha en slik ordning eller ikke.

 Utdanning har også spurt om hva som bør være viktige elementer i ei slik utredning. Siden spørsmålet om sertifisering har vært oppe flere ganger før, har vi dessuten spurt om hvordan ei utredning bør forholde seg til den debatten som har gått. Dette sier departementet at de vil komme tilbake til.

 

 

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!