Annonse

Trondheim kommune vil stenge privat barnehage

Kommunen mener barnehagen driver uforsvarlig. Barnehageeieren mener på sin side at de har ryddet opp i problemene.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det er Adresseavisen som melder at Trondheim kommune har varslet at Gnist Trøa barnehage vil bli stengt 1. mars. 115 barn får tilbud om plass i andre barnehager i Trondheim.

Det har vært gjennomført flere tilsyn med barnehagen siden 2014, og en rekke tiltak har vært satt i gang. Kommunen mener barnehageeieren ikke i tilstrekkelig grad har ordnet opp i uforsvarlige forhold ved driften og går til det uvanlige skritt å varsle stenging.

Problemene handler blant annet om manglende sikkerhet og omsorg for barna, og at flere alvorlige hendelser har rammet barn i barnehagen. Det er også påpekt mangel på spesialpedagogisk hjelp og gjentatte bekymringsmeldinger fra foreldre knyttet til bemanning og oppfølgingen av barna i barnehagen.

Barnehageeieren er den private kjeden Gnist barnehager, og de stiller seg uforstående til stengingen. De sier til Adresseavisen at de har gjennomført en rekke tiltak med oppfølging fra kommunen og har hatt eksterne aktører inne for å kontrollere kvaliteten på tilbudet.

– Vi mener Trondheim kommune har basert seg på uriktige faktum og vil følgelig kommentere dette i vårt svar til kommunen. Barn og foreldre har et godt barnehagetilbud i Gnist Trøa, og vår ambisjon er å opprettholde og utvikle dette tilbudet i tiden fremover, skriver Børre Andreassen, informasjonssjef i Gnist barnehager i en e-post til Adresseavisen.

De har meldt at de vil påklage kommunens vedtak til Fylkesmannen om nødvendig.

Les hele saken i Adresseavisen her (bak betalingsmur).

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!