Annonse

Flere elever får lærekontrakter og den største veksten er innen naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Foto: © Steinar Myhr / NN / Samfoto

Rekordmange fikk læreplass i 2018

74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I løpet av fjoråret var det en økning i både antall søkere og i antallet som fikk innvilget læreplass hos norske bedrifter. På landsbasis var det over 29.200 søkere, og 21.706 av dem fikk muligheten til å få opplæring og praksis i faget sitt.

– Elever, lærere, fylkeskommuner og næringsliv i hele landet har gjort en god innsats. Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenlignet med 2015, og også Troms, Finnmark, Nordland og Hedmark har hatt en stor økning. Dette viser at både bedrifter og offentlig sektor tar ansvar, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tallene viser imidlertid at det er store forskjeller – både geografisk og mellom ulike fag – i hvor stor andel som fikk læreplass. Blant annet er det 19 prosentpoeng forskjell mellom Østfold, der andelen var lavest, og Rogaland, der andelen var høyest.

Veksten er størst innen naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Hos sistnevnte fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakter i 2018. Til sammenligning fikk kun 69 prosent av søkerne det samme innen helse og oppvekstfag, som også er det faget med flest søkere til læreplass.

Den aller laveste andelen er innen medier og kommunikasjon, der kun 43 prosent av søkerne fikk innvilget læreplass.

– Vi kan komme til å mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Jeg håper også de andre bransjene vil se til bygg- og anleggsindustrien og være med på lærlingløftet, sier Sanner.

(©NTB)

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!