Annonse

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Ny regjeringsplattform: Fleksibel skolestart, mer fysisk aktvititet og mer realfag

De nye regjeringskameratene vil gjøre det lettere å starte før, eller utsette skolestart. Og elevene skal få mer fysisk aktivitet og realfag.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

Torsdag ble den nye regjeringsplattformen lagt frem av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Opstad. 

I kapittelet for kunnskap og integrering legger de punktvis frem sine satsingsområder. 

Der heter det at regjeringen "ønsker et mangfoldig barnehagetilbud og vil legge til rete for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage". I skolen vil de fire partiene "prioritere tidlig innsats for å sikre hjelp til elever som sliter", og legger frem en liste med punktvise satsinger. 

Fleksibel skolestart

Regjeringen åpner for å gjøre skolestarten mer fleksibel. De ønsker å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart.

De åpner også for å gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller. 

 

Mer fysisk aktivitet

Målet er én times fysisk aktivitet om dagen, skriver partiene i sin nye plattformen. Dette skal skje enten i skoletiden, eller i SFO/AKS. Og de presiserer at det skal skje innenfor dagens timetall, og uten at det skal gå på bekostning av lærernes metodefrihet. 

 

Styrke kvaliteten i SFO/AKS

Regjeringskameratene vil ha på plass en nasjonal rammeplan for SFO/AKS, med rom for lokale variasjoner. Et klart mål er å bedre kostholdet i skolefritidsordningene. De vil ha flere matkultursentre og løfte komptansen på ernæring. 

De vil dessuten innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt. 

 

Mer realfag 

Med den nye plattformen skal elevene ikke bare få røre mer på seg, de skal også få mer realfag. En skoletime ekstra vil Høyre, Frp, Venstre og Krf innføre. 

I punktlisten heter det også at man vil videreføre kartleggingen av læringsresultater gjennom hele skoleløpet, bedre oppfølgingen av elever med høyt læringspotensial. 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!