Annonse

Ansatte i Utdanningsetaten i Oslo sier det er svak ytringskultur og mangel på åpenhet i etaten. – Det er viktig for meg med et godt ytringsklima, og vi vil nå se på hvilke konkrete tiltak vi bør gjennomføre, sier utdanningsdirektør Kari Andreassen. Foto: Privat

Kari Andreassen er klar til å endre arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten

Den nytilsatte direktøren i Utdanningsetaten i Oslo lover å prioritere et godt arbeidsmiljø, åpenhet og inkluderende ledelse. Hun vil også bedre ytringsklimaet og samarbeidet med byrådet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I dag ble undersøkelsen som vurderer arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten lagt fram for de ansatte. Utdanning har spurt nytilsatt direktør Kari Andreassen om hvordan hun vil følge opp arbeidet med å få til nødvendige endringer. 

 

 Prioriterer et godt arbeidsmiljø

– Det står i rapporten at «Å utvikle den ønskede kulturen vil kreve adferdsendring hos både ledere og medarbeidere.» På hvilken måte har du tenkt å bidra til at det skjer en slik atferdsendring? 

– Ledelsen sammen med vernetjenesten og de tillitsvalgte må nå dykke ned i rapporten og komme med forslag til hvordan vi skal håndtere de ulike utfordringene rapporten viser. Vi har også god dialog i ledelsen om vår egen rolle i dette. Vi skal se på hvordan vi kan sikre åpenhet, samarbeid og inkluderende ledelse, sier Kari Andreassen.

– En del av de ansatte opplever at det er lite rom til å være kritisk eller faglig uenig med ledelsen. I intervjuene kom det fram påstander fra enkelte om at man da kan bli oversett, sanksjonert gjennom manglende uttelling i lønnsoppgjør eller fratatt arbeidsoppgaver. Hva sier det om arbeidsmiljøet? 

– Generelt vil jeg si at jeg prioriterer et godt arbeidsmiljø høyt, sier hun. 

 

 

Vil etterspørre gode ideer

– På bakgrunn av rapporten fra PwC, mener du at det er grunnlag for å si at toppledelsen i etaten har bedrevet fryktbasert ledelse? 

– Jeg har arbeidet i Utdanningsetaten i fem uker, og kan ikke uttale meg om hvordan det var før min tid. Men som jeg allerede har sagt, så prioriterer jeg et godt arbeidsmiljø høyt.

 – PwC ser et sterkt behov for å styrke tilliten mellom Utdanningsetaten og byrådsavdelingen. Hvordan har du tenkt å bidra til å styrke denne tilliten? 

– Jeg tenker dette er et spørsmål om god dialog og kommunikasjon om hvordan vi sammen, i hver våre roller, kan nå de politiske målene. Det tenker jeg vi skal få til.

– Hva er det første du vil gjøre for å bedre ytrings- og åpenhetskulturen i etaten?  

– Det er viktig for meg med et godt ytringsklima, og vi vil nå se på hvilke konkrete tiltak vi bør gjennomføre. I tillegg vil jeg gjennom egen lederadferd vise åpenhet og etterspørre gode ideer, samarbeid og involvering, sier den nytilsatte direktøren.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!