Annonse

Fylkesmannen reduserer tvangsmulkten til en skole i Trøndelag

Fylkesmannen har redusert tvangsmulkten til en skole i Trøndelag. Skolen hadde ikke sørget for at en elev hadde et trygt og godt skolemiljø.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Mulkten var opprinnelig på 380.000 kroner. Bakgrunnen for saken er at en elev følte seg utrygg i den private grunnskolen, og ga uttrykk for at vedkommende gruet seg til å gå på skolen, skriver Adresseavisen.

Eleven skal ha blitt utsatt for verbale og fysiske krenkelser i friminuttene hvor det ikke har vært voksne til stede. Eleven skal også i samtale med Fylkesmannen ha uttrykt at  skoledagen ville vært bedre hvis det ikke hadde vært «noen slåing og sparking».

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!