Annonse

Andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller ut i lære, har gått opp fra 81,7 til 86,4 prosent. Ill. foto: John Roald Pettersen

Flere elever fortsetter på videregående og i lære

Flere går fra ett trinn til neste i videregående skole, og en større del går ut i lære. – Jeg gleder meg over at færre elever slutter, sier kunnskapsministeren.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

Den nye statistikken fra Utdanningsdirektoratet har sett på hvor stor andel av elevene som går rett fra første til andre og fra andre til tredje klasse på videregående skole de siste fem årene., samt hvor mange som har gått rett ut i lære etter to år på yrkesfag.

Andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller ut i lære, har gått opp fra 81,7 til 86,4 prosent. Denne økningen har i hovedsak skjedd innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Jeg gleder meg over at færre elever slutter, og at andelen elever som går ut i læreplass har økt med over 10 prosentpoeng på fem år. Det viser at mye går i riktig retning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Med ett unntak kan alle fylker vise til at flere elever har gått videre fra et trinn til et annet. På Vg1 er framgangen størst i Troms og Nordland, med en økning på henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng de siste fem årene. I Vestfold har det i samme periode vært en nedgang på to prosentpoeng. Rogaland og Sogn og Fjordane har den høyeste andelen elever som går videre fra Vg1 på 90 prosent, mens Finnmark har lavest andel med 80 prosent.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!