Annonse

– Foreldre opplever at rektor bagatelliserer bekymringene de har for barnet, for eksempel knyttet til mobbing og spesialundervisning, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. Foto: FUG

– Hjem-skole-samarbeid må få større plass i lærerutdanningen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fikk 453 spørsmål fra foreldre i 2018. De fleste handler om vanskelig kommunikasjon med skolen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

– Trenden holder seg dessverre fra i fjor. Vi ser at den største gruppa foreldre som tar kontakt med FUG forteller om vanskelig kommunikasjon med skolen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller i en pressemelding.

Foreningen har gått gjennom de 453 henvendelsene de fikk fra foresatte i løpet av fjoråret. 21 prosent av spørsmålene var knyttet til organisering, 14 prosent til mobbing, 13 prosent til spesialundervisning, mens hele 44 prosent av spørsmålene var knyttet til forholdet mellom hjem og skole. 

 

– Foreldre opplever at rektor bagatelliserer bekymringene de har for barnet, for eksempel knyttet til mobbing og spesialundervisning, heter det i pressemeldingen.

Les også: Foreldre vil ha spesialister i skole-hjem-samarbeid

 

Vil ha mer inn i utdanningen 

FUG har flere ganger tatt til orde for at hjem-skole-samarbeid må få større plass i lærerutdanningen. 

 

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeidet foregår i dag og hva som skal til for å bedre det. Å få hjem-skole godt etablert i lærerutdanningene, vil bidra til å skape flere trygge lærere, sier Müller. 

 

– Svært mange er opptatt av hvordan foreldre og skolen kan samarbeide bedre for ås kape et godt skolemiljø. Det kan se ut som om skole nog foreldrene har ulike forventinger til hverandre uten at dette er blitt snakket om. 

Les også: - Elevenes adferd og oppførsel er aleine foreldrenes ansvar 

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!