Annonse

Utdanningsnivå har mye å si for hvor lenge ungdom blir stående utenfor jobb og studier. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen

Utdanningsnivået avgjørende for hvor lenge unge blir stående utenfor

Ferske tall fra SSB viser at unge med utdanning på ungdomsskolenivå eller lavere hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å fortsatt være utenfor utdannings- og arbeidsmarkedet etter fem år.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ifølge tall publisert hos Statistisk Sentralbyrå, SSB, var rundt 115.000, eller 11 prosent, av unge i alderen 15-29 år, utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2017. Prosentandelen har siden 2008 variert mellom 9 og 12 prosent. 

Disse unge, som også kalles NEET - en forkortelse for "Not in Education, Employment or Training", er en sammensatt gruppe. 

– Noen kan være utenfor kortvarig, for eksempel fordi de velger å ta et friår etter fullført utdanning. Andre blir værende utenfor over lengre tid, som arbeidsledige eller på grunn av helseproblemer, heter det i saken SSB har publisert. 

 

Utdanningsnivå avgjørende

SSB har sett nærmere på NEET-gruppen i 2012. Undersøkelsen viser at de unges  utdanningsnivå er avgjørende for hvor lenge de blir stående utenfor.

Spesielt avgjørende er det for befolkningen, eksklusive innvandrere. Blant de som har fullført utdanning på videregående nivå eller høyere, var 62 prosent ut av NEET-gruppen allerede året etter.

Fem år etter var 71 prosent sysselsatt, i utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak.

Unge med utdanning på ungdomsskolenivå eller lavere hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å fortsatt være utenfor etter fem år. Blant disse var 47 prosent fortsatt NEET i 2017 mot 24 prosent for unge med høyere utdanning.

Grunnen til dette er først og fremst at unge med lav utdanning var klart overrepresentert på helserelaterte ytelser. Mottak av helserelaterte ytelser er i stor grad knyttet til langvarig utenforskap.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!