Annonse

Hans Jacob Sundby eier Læringsverkstedet sammen med kona Randi Lauvland Sundby. De siste sju årene har de mer enn femdoblet omsetningen og er nå Norges klart største barnehagekjede. Arkivfoto: Jørgen Jelstad.

Storkjedene må ansette flere – overskuddene stuper

Læringsverkstedet opplever en kraftig nedgang i overskudd. Hovedårsaken er økte personalkostnader.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det er Dagens Næringsliv som melder om resultatfallet i Norges største barnehagekjede. Også i Norlandia-barnehagene er det meldt om svakere resultater.

I fjor høst ble det innført strengere bemanningskrav som barnehagene må oppfylle innen august 2019. De største barnehagekjedene har operert med lavere bemanning enn gjennomsnittet for andre barnehager. Den nye bemanningsnormen fører derfor til at de også må oppbemanne mest. Det koster.

 

Ned 20 millioner

Ifølge Dagens Næringsliv var resultatet før skatt for Læringsverkstedet i fjerde kvartal i 2017 på 25,9 millioner kroner. I 2018 var det på kun 5,5 millioner kroner. Styret skriver at hovedgrunnen er økte personalkostnader.

Tidligere i år viste nye bemanningstall fra Utdanningsdirektoratet at bemanningen er på vei opp i barnehagene etter innføring av nye krav. Det er særlig de kommunale barnehagene som står for økningen, men også de store barnehagekjedene har tatt tak. Allikevel ligger fortsatt de store kjedene dårligst an med tanke på å oppfylle bemannignsnormen.

 

Får ikke økte tilskudd

De private barnehagene har vært opprørte over at de tilskuddene fra kommunen ikke oppjusteres etter de nye bemanningskravene. Årsaken er at tilskuddene er basert på to år gamle budsjetter i kommunene, dermed vil økte kostnader til bemanning i kommunene ikke gi utslag på tilskuddene til de private før om to år.

Pressekontakt Trude Sydtangen i Læringsverkstedet har fortalt at de vil justere seg inn mot bemanningsnormen fram mot 1. august. Nå ligger de rundt snittet for de store kjedene på 6,2 barn per ansatt. De nye kravene er maksimum 6 barn per ansatt.

– Det er krevende å skulle tilpasse oss en bemanningsnorm som i de fleste kommuner ikke er finansiert, skrev Sydtangen i en e-post da de nye bemanningstallene kom.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!