Annonse

Overskudd for sju av ti private barnehager

Eierne av private barnehager tok ut 132 millioner kroner i utbytte i 2017.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Samlet fikk norske private barnehager et overskudd i 2017 på 1,2 milliarder kroner og av dette gikk 132 millioner kroner til utbetaling til eierne, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er til sammen 3.021 private barnehager i Norge. 2.143, altså sju av ti av barnehagene, leverte et overskudd.

Det er mange forskjellige typer eiere som står bak de private barnehagene i Norge.

Nesten halvparten er eid av aksjeselskaper (42 prosent), deretter er barnehagene foreldreeid (21 prosent), eid av en enkeltperson (19 prosent), stiftelser (8 prosent) og menigheter (5 prosent).

Det er færrest private barnehager i Finnmark, Sogn og Fjordane og Telemark, og flest i Akershus.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!