Annonse

Hedda Eline Rand (22) er ikke overrasket over at lærerstudentene gir Oslo Met dårlig karakter når det kommer til organisering. Foto: Privat

Oslo Met-studenter: – Det har vært en del frustrasjon

Lærerstudent Heddas utveksling i England og Johannes halvår med musikk gikk i vasken. For dårlig organisert studium, er dommen fra lærerstudenter over hele landet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Jeg hadde planer om å dra på utveksling til England og studere spesialpedagogikk der. Men utvekslingsavtalene var ikke på plass. Da ble jeg litt skuffa, sier Hedda Eline Rand (22). 

Hun går andre året på grunnskolelærer 1. til 7. trinn på Oslo Met. Her er landets minst fornøyde studenter  ifølge undersøkelsen Studiebarometeret. 

– Vi blir anbefalt å ta flere 30-poengsfag, men så legger de opp studiet slik at det ikke er mulig for å oss å velge disse fagene, forteller fjerdeårsstudent Johanne Ims Trones (24). 

Les også: Lærerstudenter ved Høgskolen i Innlandet: - Vi skriver dette brevet fordi vi er fortvilet, sinte og redde

 

Fakta

Undervisning            3,2

Tilbakemeldinger     3,0 

Forventinger            3,0 

Læringsmiljø           3,6 

Organisering            2,6 

Tilknytning til yrkeslivet    3,7 (dette er over snittet for lærerstudentene) 

Inspirasjon    3,3  

 

Totalscore: 3,3 

 

Grunnskolelærerutdanninga på bunn

Lærerstudentene forteller at de hadde høye forventninger da lærerutdanninga ble et femårig masterstudium. 

– Men det har vært en del ting som ikke har vært på plass og det har ført til en del frustrasjon, sier Hedda.

Verken hun eller Johanne er overrasket over at medstudentene har gitt studiet dårlig score på organisering. I undersøkelsen Studiebarometeret, hvor alle studenter blir bedt om å gradere hvor fornøyd de er med studiet sitt, kommer grunnskolelærer dårligst ut. På Oslo Met ga grunnskolelærerstudentene 3,3 poeng til studiet sitt. Snittet for alle studier i hele landet er 4,1, mens snittet for grunnskolelærerstudier er 3,7.     

Les også: Videregående skoler forbereder elevene for dårlig på studier

 

Lærerstudent Johanne Ims Trones (24) roser faglærerne ved OsloMet, men kritiserer organiseringen av studiet.
FOTO: Foto: Privat

Flinke forelesere

– Men vi har veldig fornøyd med faglærerne. De er kjempeflinke, sier Johanne. Hedda er også fornøyd med undervisningen.

– Det er mange spennende festivaler og seminarer med dyktige foredragsholdere og forelesere, sier Hedda.

– Hva kan Oslo Met gjøre for at dere skal bli mer fornøyd?

– De må høre på oss studenter når vi kommer med innspill, sier Johanne Ims Trones. 

Lærertudanningen ved Oslo Met forklarer den dårlige tilbakemeldingen fra studentene med at studiet er nytt.

– Det har trolig sammenheng med at de studentene som svarte på denne undersøkelsen, var det første kullet som ble tatt opp på de 5-årige, sier dekan ved lærerutdanningen på Oslo Met, Sarah J. Paulson.  

Les også: Pedagogstudentene tror manglende tilfredshet skyldes praksisordningen.

Fakta

Høgskulen i Volda:                                                                                                        4.1

Universitetet i Agder, Kristiansand:                                                                        4.1

Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen:                                                             4.0

Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, Trondheim:               3.9

Universitetet i Stavanger:                                                                                           3.9

Universitetet i Tromsø:                                                                                                3.8

Høgskolen i Innlandet, Hamar:                                                                                 3.6

Høgskulen på Vestlandet, Bergen:                                                                          3.6

Nord universitet, Bodø:                                                                                               3.6

Høgskolen i Østfold, Halden:                                                                                     3.4

OsloMet:                                                                                                                           3.3

Innrømmer for dårlig organisering

– Vi så allerede underveis at organiseringen av studiet på grunnskolelærer 1.-7. trinn ikke var optimal, og har etter tilbakemeldinger fra studentene gjort noen endringer, sier Paulson. Men enda mer kan gjøres, innrømmer dekanen.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Studiebarometeret på alvor og skal nå se nærmere på organiseringen og vurdere om ytterligere endringer bør gjøres, sier Paulson.  

– Oslo Met arbeider med å finne løsninger for disse utfordringene så fort som mulig. Vi vil sette inn tiltak som følger opp tilbakemeldingene vi har fått gjennom Studiebarometeret og egne undersøkelser, sier Paulson.

Les også: Hvorfor forbereder vi ikke lærerstudentene på kontaktlærerrollen? 

 

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!