Annonse

I 2017–18 ble det avlagt 27 570 fag- og svenneprøver, og de aller fleste besto. Ill.foto: Tom-Egil Jensen

Mer enn ni av ti klarte fagprøven

93 prosent av elevene som hadde fag- og svenneprøve i fjor, besto. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Annonse

 

Utdanningsnytt på Facebook!

– Dette er gode nyheter! Norge trenger flere fagarbeidere. Forrige uke fikk vi tall som viser at flere får læreplass. Nå håper jeg flere ungdommer blir inspirert til å velge yrkesfag når de skal søke på videregående denne våren, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.  

I 2017–18 ble det avlagt 27 570 fag- og svenneprøver, og de aller fleste besto.

– Sammenlignet med skoleåret 2011–12 har antallet fag- og svennebrev økt med 19 prosent. Arbeidet med å skaffe flere læreplasser fortsetter med full kraft. Det er positivt å se at det også har vært en vekst på hele 82 prosent blant dem som får fagbrev etter opplæring i skole, sier Sanner.

Flere lærebedrifter

Antall bedrifter som tar inn lærlinger, øker også. Størst er økningen i Finnmark, men det er Trøndelag og Rogaland som har flest læreplasser. Samtlige fylker har hatt en økning.

– Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt en av fire godkjente lærebedrifter som ikke har lærling. Det er for dårlig, sier Sanner.

 

Les også: Gode karakterer kan by på problemer med å få læreplass

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!