Annonse

Gnist-barnehage får holde åpent

Gnist Trøa barnehage i Trondheim får holde åpent mens fylkesmannen behandler klagesaken om det omstridte vedtaket om stenging.

Annonse

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Trondheim kommune har vedtatt stenging av Gnist Trøa barnehage fordi de mener tilbudet er pedagogisk uforsvarlig. Eierne i Gnist-konsernet, som eier 17 barnehager, mener vedtaket er uriktig og urimelig og har klaget saken inn til fylkesmannen.

Utdanning avdekket hvordan eierne har tatt ut 54 millioner i utbytter over ti år, mens barnehagene har operert med lavere bemanning enn andre barnehagekjeder.

Nå melder Adresseavisen at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har avgjort at barnehagen får holde åpent inntil klagesaken er avgjort.

 I denne saken er det tale om et inngripende vedtak fra Trondheim kommune som barnehagemyndighet, overfor barnehagen, barna, foreldre og ansatte. Dette må vurderes opp mot Trondheim kommune sitt vedtak, hvor det fremgår at de gjennom tilsyn har avdekket en rekke alvorlige mangler ved Gnist Trøa barnehage, heter det blant annet i vedtaket, ifølge Adresseavisen.

Fylkesmannen i nabofylket Møre og Romsdal har behandlet saken fordi en av de ansatte ved den aktuelle avdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag er inhabil.

Informasjonssjef i Gnist, Børre Andreassen, sier til avisen at vedtaket om fortsatt drift i barnehagen er viktig for å få ro i saken.

– Det er viktig for foreldre og medarbeidere å få denne avklaringen, og det er viktig for oss som skal opprettholde et tilbud til alle partene, sier Andreassen til Adresseavisen.

Les saken i Adresseavisen her (betaling).

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!