Annonse

Arkivbilde. Foto: Tom Egil Jensen

Barnehageeier mener denne pedagogikken gir mulighet til færre ansatte

– Nei det stemmer ikke at en kan ha færre ansatt hvis en driver en Montessoribarnehage, sier daglig leder i Montessoriforbundet, Nina Johansen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

 

Eieren av en Montessori-barnehage i Bergen hevder at hun kan drive barnehagen med færre ansatte fordi pedagogikken er lagt opp slik at det kan være færre voksne på jobb, enn andre pedagogiske former gir mulighet for.

– Det vil jeg ikke si meg enig i. Ja, det er en annen pedagogikk, som blant annet legger opp til at de voksne skal la barna få lov til å samle erfaringer og gjøre oppdagelser på egenhånd. Det er ikke noe eget regelverk for Montessori, og vi er positive til en god bemanning, sier Johansen.

 

Krever penger tilbake

Bergen kommune krever penger tilbake fra denne barnehagen, blant annet på grunn av det kommunen mener er for lav bemanning.

– Denne aktuelle barnehagen er ikke medlem hos oss. Montessori er ikke et beskyttet navn. Det er også litt forskjell på skoler og barnehager. For å starte en Montessori-skole må en søke og minst femti prosent av de ansatte må ha utdanning i Montessori-pedagogikk, sier daglig leder i Montessoriforbundet.

Johansen jobber aktivt for at Montesorri-pedagoger skal få større anerkjennelse.

– De har litt kortere utdannelse enn en barnehagelærer, men jeg skulle ha ønsket at den fikk større anerkjennelse. Vi er ikke for at det skal være et eget regelverk for Montessori når det kommer til bemanning. Vi er for en høy standard og følger normer og lover i Norge, sier Johansen.

 

Stengte barnehagen

Det er kommunen som er tilsynsmyndighet overfor sine barnehager, men mange kommuner vegrer seg for å granske økonomien i egne barnehager. Bergen har ført tilsyn med mange av sine barnehager. Den omtalte barnehagen i Bergen er avviklet. Eier av barnehagen, Oddrun Gjerde, mener kravet fra kommunen er svært urimelig.

– Ja, styreren vår ble sykemeldt. Jeg har selv ikke pedagogisk utdannelse og er dermed ikke godkjent for en slik stilling, sier barnehageeieren Gjerde, som valgte å stenge barnehagen sin i augsut i fjor.

Saken ble oppdatert med nytt tidspunkt for stening, kl 17.22 den 23.02.19. Utdanning skrev først at den ble stengt denne måned, den ble stengt i august i fjor.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!