Annonse

Unios forhandlingssjef Steffen Handal og Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø under tariffstarten i KS-området i Oslo i dag. Foto: Jørgen Jelstad

Kravet i årets lønnsoppgjør er overlevert

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Saken oppdateres.

Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag formiddag.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som normalt kun handler om lønn og økonomi. Årets mellomoppgjør i kommunesektorene er mer omfattende fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen partene inngikk 3. mars i fjor.

Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering, ifølge unio.no.

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Handal viser til at Unios medlemmer i de siste oppgjørene i kommunesektoren har vært lojale og stilt opp i lønnsdugnaden og hatt moderate krav.

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at det er to forhold som er avgjørende i årets mellomoppgjør: At oppgjøret holdes innenfor rammen på 3,2 prosent som ble avtalt i frontfaget, og at resultatet må svare på de utfordringene kommunesektoren møter og vil møte når det gjelder å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

KS mener at den økonomiske rammen må fordeles mellom prioriterte sentrale lønnstillegg og en lokal pott som gjør kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre egne prioriteringer.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!