Annonse

Forfatteren av en ny rapport ønsker å begrense barnehagenes mulighet til å investere lånte penger i ting som aksjer og eiendom. Illustrasjonsfoto: Jørgen Jelstad.

Ny rapport: Vil begrense private barnehagers mulighet til å ta opp lån

En ny rapport foreslår at barnehageeiere ikke skal kunne bruke lån til å investere i andre ting enn selve barnehagen. Det vil føre til at de ikke lenger kan kjøpe firmahytter.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I fjor viste en kartlegging fra selskapet BDO høy og økende gjeld i barnehagesektoren. Nå viser en ny rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet at noen barnehager kan ha tatt opp lån for å gjøre investeringer som først og fremst har til hensikt å tjene mer penger.

– De aller fleste private barnehager driver godt og bruker tilskudd fornuftig. Samtidig må staten være føre var, slik at vi sikrer at alle låneopptak går til god drift og barnas beste, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressmelding i forbindelse med rapporten.

Rapporten er utarbeidet av jurist og økonom Gøril Bjerkan. Her finner du rapporten "Private barnehagers adgang til å stifte gjeld".

 

Investerer i aksjer og eiendom

I pressemeldingen skriver departementet at rapporten viser at «dersom låneformålet ikke er investering i lokaler eller annet til egen drift av barnehagen, må poenget med å oppta lån være at pengene plasseres i et investeringsobjekt som gir høyere forventet avkastning enn selve barnehagedriften». Rapporten peker på at dette kan handle om investeringer i aksjer, rentepapirer eller eiendom.

Bjerkan forslår en ny paragraf 14b i barnehageloven om «Gjeldsopptak». Hun skriver at endringene som foreslås samlet sett vil innebære en betydelig innstramming i forhold til hvordan dagens regulering oppfattes av aktørene.

«Det kan imidlertid hevdes (…) at aktørene ikke har en rettslig korrekt forståelse av gjeldende regulering», skriver Bjerkan.

Med den nye paragrafen vil barnehagen kun få ta opp lån dersom det i helhet benyttes til investeringer i bygninger eller varige driftsmidler til barnehagens eget bruk.

Fakta

Slik ser forslaget til en ny gjeldsparagraf ut

§14b Gjeldsopptak:

«Barnehagen som mottar kommunalt tilskudd, jf § 14, kan oppta lån kun dersom lånets formål er, og i sin helhet benyttes til, å finansiere investeringer i bygninger eller varige driftsmidler til eget bruk.

Barnehagens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Avdragene skal minst tilsvare den årlige avskrivning på de aktiva som lånet er investert i.

Barnehagen har ikke adgang til å stifte gjeld på annen måte enn ved å oppta lån i et finansforetak38.

Inngåelser av nye låneavtaler og en oversikt over barnehagens samlede gjeld skal rapporteres til kommunen.»

Bjerkan mener en ny paragraf vil føre til at begrensningen om at barnehagene bare kan ta ut «et rimelig årsresultat» blir reell. Grunnen er at en slik lovendring vil hindre muligheten til å «øke årsresultatet gjennom å påføre barnehagen større risiko, for eksempel gjennom lån som plasseres i mer risikable aktiva».

Hun mener dette vil føre til at det i fremtiden kun er god drift som vil gi de private eierene mulighet for rimelige overskudd fra barnehagevirksomheten.

 

Vil stenge for ferieboliger

Utdanning har gjennom flere saker avdekket at barnehageeiere bruker offentlige kroner til å investere i ferieboliger for sine ansatte. Rapporten peker på at slike ferieboliger vil være i grenseland for hva som kan regnes som å være innenfor ifølge barnehageloven.

Forslaget innebærer like fullt å stenge for muligheten til å investere barnehagepenger i eiendom som for eksempel ferieboliger.

Regjeringen har det siste året fått en rekke rapporter på bordet om de økonomiske forholdene i barnehagesektoren. Basert på disse jobber de nå med forslag til endringer av finansieringsmodellen.

Regjeringen tar sikte på å sende forslag til lovendringer på høring før sommeren.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!