Annonse

– Noen kan nok finne på å tenke at lærere tåler såpass, men jeg tror mobbing kan gjøre like vondt uansett hvilket hold det kommer fra, sier Emil Røys Reite i Elevorganisasjonen. Foto: Erik M. Sundt

Elevorganisasjonen: – Det kan være lett å glemme hvordan læreren har det

– Elevene har et ansvar for å hindre mobbing, sier Emil Røys Reite i Elevorganisasjonen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Man kan legge et stort ansvar på elever som plager lærere. Om noen har det vondt, uansett om det er en lærer, elev eller en annen medarbeider på skolen, har elever et ansvar også som mennesker for å si ifra når de ser det. Men i mange situasjoner er det, fra elevens perspektiv, lett å glemme hvordan læreren har det, sier Emil Røys Reite, nestleder i Elevorganisasjonen.

Han sier det er utrolig leit når lærere mobbes på arbeidsplassen sin, sånn som Kjærsti Floden som ble mobbet av sine elever en årrekke. Kjærsti har åpent fortalt om sin historie. For henne ble mobbingen så altoverskyggende at hun endte med å bytte arbeidsplass to ganger. 

 

– Smitter over på miljøet

Reite mener mobbing av lærere også går utover klassemiljøet. 

 – Noen kan nok finne på å tenke at lærere tåler såpass, men jeg tror mobbing kan gjøre like vondt uansett hvilket hold det kommer fra. Mobbing kan gå hardt utover trivselen og motivasjonen til læreren, noe som også kan smitte over på trivselen og motivasjonen til eleven i klassetimene. Elever har derfor mange grunner til å bry seg om mobbing av lærere, sier han.

Kommende lærere mener også at de ikke er rustet godt nok for hvordan de skal takle det hvis de opplever mobbing fra sine elever.

– Skulle det ha vært andre tiltak enn hva man i dag har, for å stoppe/forhindre en slik adferd? 

– Tja. Ofte ligger det noe bak når en elev bestemmer seg for å mobbe andre. Derfor mener Elevorganisasjonen at dialog med eleven er et godt tiltak i alle situasjoner, der man kan klekke ut løsninger i samråd med eleven. Hvis eleven er med på tiltak som utføres, kan de være mer fruktbare for alle parter.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!