Annonse

Mobbere i videregående skalkunne bli tvangsflyttet og overgrepsdømte skal nektes å jobbe i videregående skole, er to forslag som sendes til Stortinget av statsråd Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Mobbere kan bli tvangsflyttet og overgrepsdømte får ikke jobbe i videregående

Regjeringen vil at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. I tillegg foreslås det å nekte overgrepsdømte jobb på videregående.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Forslagene til endringer i opplæringsloven ble sendt til Stortinget onsdag.

De innebærer at elever kan flyttes mot elevenes eller foreldrenes ønske, noe som allerede er mulig i grunnskolen.

– Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

For øvrig foreslås det et forbud mot å ansette personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige i videregående skoler og på folkehøgskoler. I dag er det et slikt forbud i grunnskolen.

I januar i fjor sa både SV og Frp at de vil endre loven slik at overgrepsdømte ikke får jobbe på videregående skole

– Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit og gode og trygge relasjoner til alle skolens ansatte. Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er registrert på politiattesten. Vi mener hensynet til barn og unge i denne sammenhengen veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen, sier kunnskapsministeren.

For øvrig foreslår regjeringen at det skal være plikt for kommunene å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke, sier Sanner.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!