Annonse

– En må spørre på medarbeidersamtaler om hvordan lærerne har det i klasserommet, sier Tormod Korpås. Foto: Tore Brøyn

Lærere som blir mobbet: – Ledelsen har ansvaret

– Rektorer må være opptatt av arbeidsmiljøet og hvordan den enkelte lærer har det i klasserommet, sier Tormod Korpås, som er rektor og medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Kulturen for å si ifra om at en ikke mestrer elevene og trenger hjelp, har nok endret seg med årene, mener Korpås.

Mange lærere kan oppleve at de får beskjed om å ta seg sammen; det ble Kjærsti Floden som ble mobbet av sine elever i mange år.

 

Kultur for å si ifra

– For ti år siden og tidligere var det nærmest utenkelig å spørre en lærer om hvordan han hadde det i klassen, eller å gå inn og observere hvordan den og den læreren underviste. Det har heldigvis endret seg, sier Korpås.

– Hvordan kan en oppdage at en lærer blir mobbet av sine elever?

– En må spørre på medarbeidersamtaler. Det kan være vanskelig for en leder å se at noen sliter. Andre vet det gjerne før lederen, både verneombud og tillitsvalgte har et ansvar for det psykososiale miljøet på skolen og må si ifra hvis de finner ut at noen ikke har det bra.

 

Må få hjelp og støtte

– Hvor lett er det å si ifra at man blir mobbet av sine elever?

– Det er ikke lett, men de som sier ifra må få hjelp og støtte. Gode ledere er opptatt av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøloven gjelder også for lærere. Ofte så tenker man at det som skjer på skolen, det løser man på skolen. Men det finnes støtteordninger, be om hjelp av andre, sånn som arbeidstilsynet eller andre.

– Hvordan forholder man seg til elever som mobber?

– Mobbing er forstadiet til vold og trusler. Det handler om ikke å ha respekt for læreren. Elevene må stoppes, de må ikke lære at det er hensiktsmessig å plage andre, om det er lærer eller andre det gjelder.

– Har man midlene som skal til for å stoppe mobbing?

– Tilsnakk er det eneste lovlige virkemiddelet en lærer har, eventuelt anmerkning. Lærere har få virkemidler ovenfor elever, en skulle gjerne hatt flere. Undersøkelser viser også at foreldre kan komme med trusler overfor lærere, det er heller ikke akseptabelt, sier Korpås.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!