Annonse

Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes. Utvalgsmedlem Martin Henriksen støttet mindretallet som vil dempe leksepress, men gi lærere metodefrihet. Foto: Marianne Ruud

Ap vil beholde leksene og innføre gratis skolemat

Arbeiderpartiet ønsker å beholde leksene i skolen, og vil også jobbe for å innføre et gratis skolemåltid i grunnskolen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det ble klart på partiets landsmøte søndag. På forhånd var det diskusjoner internt om partiet skulle gå inn for å avvikle lekseordningen, eller beholde den.

Hjemmelekser forsterker de sosiale forskjellene i skolen, var et argument Hoda Imad fra AUF trakk fram under fredagens debatt, melder NTB.

Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes. Utvalgsmedlem Martin Henriksen støttet mindretallet som vil dempe leksepress, men gi lærere metodefrihet.

– Dette vedtaket ble vel akkurat slik du hadde ønsket deg, Martin Henriksen, ja til en sterkere satsing på skolefritidsordningen, ja til offentlig betalt skolemat og et kompromiss på lekser?

– Ja, på dette landsmøtet har vi fått gjennom et forslag som sier at vi skal bedre kvaliteten og få ned prisen på SFO, vi skal satse på statlig og kommunal finansiering av skolemat til alle barn i grunnskolen og så fant vi til slutt fram til et forslag som gjør at det ble en veldig bre enighet om lekser. Det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Henriksen.

 

Kompromiss omkring lekser

– Vi vil ikke avskaffe lekser, men leksepresset enkelte elever opplever må dempes. Jeg vet at lærerne selv ønsker å sørge for at elvene ikke får lekser de ikke mestrer, eller som tar for mye tid. Så derfor vil Ap sikre rammene for at det skjer, med ressurser til flere lærere med bedre tid. I tillegg er vi opptatt av lærernes metodefrihet, sier Henriksen til Utdanning. 

Fakta

Dette vedtok Ap om lekser:

Hjemmearbeid er en del av lærernes metodefrihet og ansvar, og kan bidra til styrke samspill mellom elever, foreldre og skolen når det gjøres på riktig måte.

Arbeiderpartiet ser viktigheten av repetisjon og mengdetrening for å oppnå best mulig læring. Ap mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt, og ønsker at det legges til rette for en bedre leksepraksis i skolen.

Vi vil ha flere lærere med bedre tid til å følge opp hver elev. Overfylte læreplaner som fører til stofftrengsel i timene fører ofte til økt leksepress. Det er derfor viktig at lærerplanene nå blir mindre omfattende slik at man får bedre tid til dybdelæring, mer tid til oppfølging av elevene, og at hjemmearbeid ikke er å gjennomgå nytt stoff.

Ap mener unødvendig leksepress må dempes, med leksebevisste skoler der hovedregelen er at skolearbeidet blir gjort i løpet av skoledagen. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være tilpasset hver enkelt elev og oppgaver eleven mestrer, samt at det ikke tar for mye tid. Kommuner og skoler som ønsker det kan i samråd prøve ut leksefri.

Ap vil samle erfaringene fra slike forsøk nasjonalt for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen, samt undersøke omfanget av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av tilbudet.

– Du har også sagt at såkalte skolelekser kan komme dersom heldagsskolen blir vedtatt?

– Hvis man skal innføre de såkalte skoleleksene, så må man innføre heldagsskolen først, og det har ikke Arbeiderpartiet sagt at vi skal innføre. Men det må være en målsetting at elever ikke får med seg for mye skolearbeid hjem. Vi må ha respekt for barn og unges fritid. Da må vi sørge for at leksene er tilpasset hver enkelt elev, slik at de ikke tar for mye tid. Det opplever jeg er prinsipper som lærerorganisasjonene er enige med oss i. 

Utdanningsforbundet var blant dem som på forhånd advarte mot å fjerne leksene. Også Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen var sterkt kritisk til forslaget, som ble oppfattet som å detaljstyre skolen.

Gratis skolemåltid

– Dere vil ha et offentlig finansiert skolemåltid til alle elever, men selv om Ap nå har satt av penger i sitt alternative budsjett, så har dere ikke full kontroll på hva kommunene gjør her? 

– Med Arbeiderpartiet i regjering ville dette blitt innført fra høsten. Men vi har jo lokaldemokrati i Norge, så i første omgang er jeg glad for alle offensive ordførerkandidater som vil gjøre dette i sin kommune selv om Høyre drar beina etter seg. Det er på tide å gi elever et sunt skolemåltid. Det gir bedre helse, bedre læring og det utjevner forskjeller. Ingen lærer godt på tom mage, sier Henriksen.

Forslaget om skolemat vil koste 2,3 milliarder kroner årlig går det fram av Aps alternative statsbudsjett.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!