Annonse

Flere medier erfarer at utdanningsdirektør i Oslo, Astrid Søgnen, må gå ved fylte 67 år - nå i høst. Men Søgnen har full rett til å sitte i stillinga til hun fyller 72. Foto: © Mimsy Møller / Samfoto

Astrid Søgnen har rett til å sitte til hun er 72 år

Hvis byrådet i Oslo vil kvitte seg med direktør for utdanningsetaten Astrid Søgnen, må de begrunne det med forhold som grov forsømmelse. Det holder ikke å vise til at hun snart fyller 67.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Flere medier skriver at de har erfart at Astrid Søgnen er blitt informert om at hun ikke får fortsette i stillinga etter at hun fyller 67 år seinere i år.

 

Må søke ved 72 år

Men Astrid Søgnen har full rett til å arbeide i Oslo kommune til hun fyller 72 år. At hun kan ta ut pensjon fra fylte 67 år, endrer ikke på dette. 

– Grundig dokumentasjon av grov forsømmelse i tjenesten er en forutsetning for å si henne opp. Det må være håndfaste saker hvis en arbeidsgiver skal vinne en oppsigelsessak i arbeidsretten, sier Stig Klingstedt. Han leder ressursgruppa for jus og økonomi i Senior Norge. Organisasjonen arbeider mot aldersdiskriminering og for eldres rettigheter. 

Arbeidsmiljøloven gir en arbeidstaker som Astrid Søgnen rett til å sitte i stillinga til hun fyller 72. Først da må hun søke om å eventuelt få fortsette, og arbeidsgiver kan avslå uten annen begrunnelse enn alder.

Ved å ta i bruk styringsretten har imidlertid arbeidsgiver mulighet til å omplassere arbeidstakere.  

 

Ingen grense i Oslo

Hvis Oslo kommune hadde hatt en internt avtalt aldersgrense på 70 år, kunne Astrid Søgnen blitt sagt opp da uten å grunngi det med anna enn alderen. Men kommunen har etter det Utdanning forstår ikke ei slik aldersgrense.

Det er i møte mellom kommunaldirektør Bente Fagerli og Astrid Søgnen 6. september at Søgnen skal ha fått beskjed om at hun ikke får fortsette etter 67-årsdagen den 8. november. Flere medier skriver det, blant annet Dagsavisen.

Men dette er ikke bekrefta fra byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap.

I en sms fra informasjonsavdelinga i byrådsavdelinga får Utdanning bekrefta at det var et møte mellom Astrid Søgnen og kommunaldirektør Bente Fagerli den dagen. Temaet var samarbeidsforhold mellom byrådsavdelinga og etaten. Men det er ikke noe offentlig notat.

 

Saken er oppdatert 19.9. kl. 12.11 med opplysningen om at arbeidsgiver gjennom sin styringsrett kan omplassere arbeidstakere.

 

Nyhetsbrev




Les mer om nyhetsbrevet her



 
 

Utdanningsnytt på Facebook!

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________