Annonse

Ved Egge skole i Steinkjer i Trøndelag kan rektor komme til å bryte lærernormen dersom hun mener det er nødvendig. Foto: google

Rektor vurderer å bryte lærernormen

Rektor ved Egge barneskole i Steinkjer, Karin Tiltnes, er bekymra for å miste muligheten til å bruke skolepengene der hun mener mangelen er mest prekær.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Det er bra med fokus på å ha nok lærere. Vi er innafor normen og målet er å fortsette med det. Men dersom vi får andre behov ved skolen, så må vi faktisk ta pengene fra et sted, sier hun til Trønder Avisa.

Fakta

Lærernormen

Det nye kravet gjelder per trinn på skolene. Det betyr at noen klasser kan ha flere elever enn grensa, så lenge elev- og lærertallet totalt på trinnet følger kravet.

  • 16 elever per lærer er maksgrensa for 1.–4. trinn.
  • 21 elever per lærer er grensa for 5.–10. trinn.

Fra høsten 2019 skal elevtallet per lærer ned til 15 på 1.–4. trinn, og 20 på 5.–10. trinn.

 

Rektoren åpner for at hun kan komme til å måtte bryte normen hvis hun mener det er nødvendig.

Tiltnes mener Egge, som en stor barneskole i Steinkjer, bør ha minst to miljøterapeuter.

– Men miljøterapeutene er det jo ingen norm for, sier hun.

 

Gir og kutter samtidig

Steinkjer kommune mangler 0,8 lærerårsverk for å oppfylle normen, ifølge tellinga fra kunnskapsdepartementet. Likevel får kommunen penger til 6,9 nye lærere. Drøyt 2 millioner kroner i øremerka tilskudd.

Men ifølge kommunen oppfyller Steinkjer-skolene normen, og får i realiteten heller ikke noe ekstra å rutte med som følge av normen.

Robert Ertsås er rådgiver ved oppvekstavdelinga i Steinkjer kommune.

– Vi får ingen ekstra midler gjennom normen, sier Ertsås.

Han bekrefter at staten sender to millioner kroner gjennom normen, men sier kommunen likevel går i null fordi staten har kutta i en annen bevilgning til skolene.

– De har samtidig tatt bort et tilskudd til tidlig innsats i småtrinnene. Normen sikrer en viss lærertetthet, men gir også skolene mindre handlingsrom, sier Ertsås.

Han kan ikke garantere at skolene i Steinkjer etterlever normen per i dag, men mener skolene skal ha fått penger til nok lærere.

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________