Annonse

Krokusen barnehage i Sandefjord. Foto: Google Maps

Barnehagestreiken i Sandefjord er over

Streiken i Krokusen barnehage i Sandefjord er over. De ansatte har fått tariffavtale.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Først valgte eieren å hente inn eksterne for å drive barnehagen videre da fire av de ansatte gikk ut i streik.

 

Avtale gjennom PBL

En strålende fornøyd streikeleder Jan-Ole Engnes kan fortelle at de fikk på plass en tariffavtale for alle de ansatte i Krokusen barnehage.

– Eier valgte å skrive tariffavtale gjennom PBL i går. Avtalen gjelder for alle de ansatte i barnehagen. I tillegg kom det på plass en avtale for den andre barnehagen hun eier her i Sandefjord også, Prestekragen barnehage. De som streiket har derved sikret at mange andre også fikk tariffavtale, sier Engnes til Utdanning.

Eieren, Irina Jonsson, drev de første dagen av streiken barnehagen videre med innleide personer. Da barnehagemyndigheten i Sandefjord ville ha dokumentasjon på at den ble drevet på en forsvarlig måte, med nok bemanning og at disse hadde politiattester valgte eier å stenge barnehagen.

 

– Ansatte gleder seg

– Vi har fått massiv støtte og forståelse fra foreldrene, fordi om de har stått uten barnehageplass, sier Engnes.

Det er tre av de faste ansatte som er organisert i Fagforbundet som har vært i streike i litt over en uke.

– De gleder seg til å begynne å jobbe igjen og være sammen med de andre ansatte og barna på den andre siden av gjerde. Vi er veldig glad og fornøyd med at konflikten løste seg til det beste for de ansatte, sier Engnes.

 

Gjentatte forsøk på å få svar fra eier, Irina Jonsson, har foreløpig ikke lyktes.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!