Annonse

Antall overvektige studenter øker

Andelen overvektige studenter er på 32 prosent, viser en undersøkelse blant over 50.000 norske studenter. Det er mest overvekt blant de kvinnelige studentene.

Annonse

Forskerne bak helse- og trivselsundersøkelse SHoT 2018 er litt overrasket, men sier samtidig at utviklingen følger trender i befolkningen ellers.

I 2010 var 34 prosent overvektige og i 2014 var det 26 prosent som hadde en såkalt BMI på over 25.

– På spørsmål om utfordringer knyttet til spising, svarer 13 prosent at de er misfornøyd med sine spisevaner, 29 prosent føler seg for tykk og 14 prosent føler skyld ved spising. Særlig kvinner svarer at de føler skyld ved spising og at de føler seg for tykke, sier leder for undersøkelsen, Kari Jussie Lønning.

SHoT 2018 er Norges største studenthelseundersøkelse og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene rundt om i landet.

Lønning understreker at majoriteten av norske studenter svarer at de har det bra. De aller fleste gir til kjenne en god fysisk og psykisk helse, trivsel, en økonomisk situasjon som de håndterer og en boligsituasjon de trives i. Også når det gjelder trivsel på studiestedet, så er det veldig mange som er fornøyd.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!