Annonse

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sier forbundet støtter regjeringens forslag om yrkesforbud i videregående skole og folkehøgskoler for personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige. Arkivfoto: Utdanning

Utdanningsforbundet: Overgrepsdømte skal ikke få jobbe i videregående skole

Utdanningsforbundet støtter at personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke vil få jobbe i videregående skoler.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I dag ble det kjent at regjeringen vil forby ved lov at overgrepsdømte skal få jobbe i videregående skole og folkehøgskoler.

– Å være lærer innebærer å ha ansvar for barn og unge. Er man domfelt for dette, har man tapt den tilliten lærere må ha for å kunne overlates et slikt ansvar. Hensynet til elevene må veie tyngst, sier forbundets leder, Steffen Handal, til Utdanning, og fortsetter:

– Dette er ikke et generelt yrkesforbud. Dette er en nødvendig grenseoppgang for læreryrket. Å være lærer er ingen rettighet, det er en mulighet for dem som er skikket, sier han.

– Hva tenker du om tilbakevirkende kraft?

– Vi har respekt for Grunnlovens bestemmelser om tilbakevirkende kraft. Når seksuelt misbruk gjennomført av en lærer er kjent, vil tilliten til vedkommende bli satt i spill, sier Handal.

Han sier videre at ansvaret for ansatte i en slik situasjon er plassert hos arbeidsgiver og må håndteres klokt.

– Prinsipielt mener vi at du ikke skal fungere som lærer i videregående dersom du har misbrukt, selv om forholdet ligger tilbake i tid. En mer rettslig avklaring rundt dette vil forhåpentligvis bli belyst i den kommende høringen, sier Handal.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet støtter også regjeringens forslag til lovendring.

– Vi synes dette høres fornuftig ut, og ser ingen grunn til at det skal være annerledes i videregående opplæring enn for resten av utdanningsløpet, sier studentleder Frank Aleksander Bræin til Utdanning.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!