Annonse

Det er stort potensial for innsparinger i kommunesektoren, blant annet innen barnehage og skole, mener regjeringen. Arkivfoto: Utdanning

Regjeringen forventer innsparinger i skoler og barnehager

Potensialet for innsparing i kommunesektoren er stort, mener regjeringen. I 2016 var potensialet på 30 milliarder. Hvor mye som kan spares i år, skal regjeringen kartlegge i løpet av høsten.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Regjeringen forventer innsparinger og effektivisering i kommunesektoren.

I statsbudsjettet for 2019 vises det til en analyse utført av Senter for økonomisk forskning (SØF) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I analysen anslås det et effektiviseringspotensial i 2016 på om lag 30 milliarder kroner innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenester.

Regjeringen skriver at: «Selv om det ikke nødvendigvis vil være mulig å ta ut hele dette effektiviseringspotensialet, illustrerer det likevel at det er store muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse og bedre tjenester.»

Analysene fra SØF kan benyttes til sammenligninger av kommuner og til å følge utviklingen i egen kommune over tid. Oppdaterte analyser planlegges gjennomført i løpet av høsten 2018, heter det i statsbudsjettet.

«Resultatene av kartlegging av den enkelte kommune legges årlig ut på nett. Det kan bidra til en systematisk overføring av positive erfaringer slik at tjenestene i kommunene forbedres og ressurser frigjøres,» skriver regjeringen.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!