Annonse

Pedagogstudentenes leder Frank Bræin er skuffet over at regjeringens egne vedtak ikke er blitt fulgt opp med tilstrekkelige bevilgninger på statsbudsjettet for 2019. Foto: Jonas O. Østvik/Pedagogstudentene

Pedagogstudentene mener barnehagelærerutdanningen er underfinansiert

– Regjeringens økonomiske satsing på barnehagelærerutdanningen er for svak. 10 millioner kroner til flere studieplasser er ikke nok, sier Frank Aleksander Bræin, leder for Pedagogstudentene.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Spesielt på to områder mener Pedagogstudentene at de foreslåtte bevilgningene i statsbudsjett for 2019 er for dårlige. Det gjelder barnehagelærerutdanningen og veiledningsordningen for nyutdannede lærere i skole og barnehage.

– Vi mener barnehagelærerutdanningen må ligge i samme finansieringskategori som grunnskolelærerutdanningen. Når dette ikke ligger inne i budsjettforslaget, går det utover kvaliteten på utdanningstilbudet til studentene, sier Frank Aleksander Bræin til Utdanning.

– Regjeringen foreslår å satse midler på videreutdanning av barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å ta barnehagelærerutdanning. Hva synes du om det?

– Det er ikke dumt å satse på kompetanseheving, da det fortsatt er et behov for dette i barnehagene.

 

 Skuffet over at regjeringen ikke satser nok på tidlig innsats

 – Forsker Lars Gulbrandsen ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met – Storbyuniversitetet mener vi nå har et overskudd av barnehagelærere. Er det ikke da nok med en bevilgning på 10 millioner kroner?

 

– Vi er ikke uenige med Gulbrandsen. Men de 10 millionene skal, slik vi leser det, brukes til både arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og tilleggsutdanning. Det i seg selv er ikke problematisk, og det bør være flere veier inn til yrket. Men barnehagelærerutdanningen må bli gitt høyere prioritet, særlig når sektoren roper etter dette selv, sier Bræin og legger til:

– Nå er det er ikke først og fremst flere studieplasser vi trenger, men bedre rammevilkår i utdanningen. Følgegruppen som har sett på implementeringen «fra førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning» har også gitt råd om å øke finansieringen. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke gjør mer for å styrke dette og faktisk satser på tidlig innsats.

 

Veiledningsordningen følges ikke opp økonomisk

Bræin er heller ikke fornøyd med finansieringen av veiledningsordningen for nyansatte.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 heter det at: «Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en skriftlig faglig veileder og rammer for et utdanningstilbud for veiledere. Departementet mener at vedtaket er kvittert ut.»

 Men Pedagogstudentene er uenige i det.

– Når vi skal sikre at alle nyutdannede nytilsatte skal få avsatt tid til veiledning, og at veiledere skal få tid til å veilede, må regjeringen sikre at de økonomiske midlene som kreves er på plass, sier Bræin.

Lederen for Pedagogstudentene er skuffet over at regjeringens egne vedtak ikke er blitt fulgt opp med tilstrekkelige bevilgninger på statsbudsjettet for 2019.

 

Kunnskapsdepartementet har gitt anbefalinger

Det var våren 2017 at regjeringen fikk i oppdrag av Stortinget å utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere i skole og barnehage.

 I september 2018 kom anbefalingene fra Kunnskapsdepartementet om hvordan veiledningen skal gjennomføres. Anbefalingene er laget i samarbeid med organisasjonene for barnehage, skole og høyere utdanning.

 De nasjonale rammene som er vedtatt består av følgende elementer:

   *   Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barne­hage og skole

   *   En skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt

   *   Et utdanningstilbud for veiledere

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!